Nazwisko i imię:
Mislenta Celestyn, Pouchen Levinus.
Tytuł:
Verbum Caro factum a Johanne Evangelista v. 14. Capitis 1 descriptum [...] Praeside [...] propositum a M. Levino Pouchenio [...] d. Januar [...] disputandum. Regiomonti, Typ. Reusnerianis 1640 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1640.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2, s. 36. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3929.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Mislenta Celestyn, Verbum caro factum a Johanne Evangelista […], Regiomonti: typis Reusnerianis, [I] 1640. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.4310 adl. Książnica Pomorska KP.XVII.10958.I.adl; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21 [KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der ULB Halle. Signatur: 00 A 6409 (10) – http://www.gbv.de/vd/vd17/3:611327L
Całość:
Mislenta Celestyn, Pouchen Levinus.
Verbum Caro factum a Johanne Evangelista v. 14. Capitis 1 descriptum [...] Praeside [...] propositum a M. Levino Pouchenio [...] d. Januar [...] disputandum. Regiomonti, Typ. Reusnerianis 1640 [rz.].
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1640.
w 4ce, k. 2, s. 36.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3929.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Mislenta Celestyn, Verbum caro factum a Johanne Evangelista […], Regiomonti: typis Reusnerianis, [I] 1640. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.4310 adl. Książnica Pomorska KP.XVII.10958.I.adl; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der ULB Halle. Signatur: 00 A 6409 (10) –
http://www.gbv.de/vd/vd17/3:611327L