Nazwisko i imię:
Sposób.
Tytuł:
Sposob Mowienia Psalterzyka [sic] Panny Maryey, albo Rozanki. W Krakowie, Roku Pańskiego, 1606.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Wojciech Kobyliński (drukarz w kolofonie), 1606.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 56. W kolofonie: W Krakowie, W Drukárni Woyćiechá Kobylińskiego. Roku Páńskiego, 1606.
Lokalizacja:
Moskwa, RGADA (dawn. Bibl. Drukarni Synodalnej)
Dodatkowe:
Wydanie 1602 i wydania późniejsze zob. Estr. XXIX, 128-129.
Całość:
Sposób.
Sposob Mowienia Psalterzyka [sic] Panny Maryey, albo Rozanki. W Krakowie, Roku Pańskiego, 1606.
Kraków, druk. Wojciech Kobyliński (drukarz w kolofonie), 1606.
w 8ce, k. 56.
W kolofonie: W Krakowie, W Drukárni Woyćiechá Kobylińskiego. Roku Páńskiego, 1606.
Moskwa, RGADA (dawn. Bibl. Drukarni Synodalnej)
Wydanie 1602 i wydania późniejsze zob. Estr. XXIX, 128-129.