Nazwisko i imię:
Komisja Porządkowa.
Tytuł:
Kommissya Porządkowa Woiewodztwa Sandomirskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1794).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. W sprawie dostarczania rekruta, żywności, uzbrojenia ludności. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Z woli zebranych Obywateli, przystępujących do Aktu powstania Narodowego w Krakowie Dnia 24 Marca, Roku bieżącego [1794] [...] [Expl.:] [...] bo czyż godzi się by Obywatel w tym czasie oziębłym, lub oboiętnym na ratunek Oyczyzny zostawał. Dan na Sessyi Kommissyi Porządkowey dnia 30. Kwietnia 1794 Roku. Kochanowski Prezyduiący. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224423 III.
Całość:
Komisja Porządkowa.
Kommissya Porządkowa Woiewodztwa Sandomirskiego.
B. m., b. r. (1794).
folio, k. 2.

W sprawie dostarczania rekruta, żywności, uzbrojenia ludności.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Z woli zebranych Obywateli, przystępujących do Aktu powstania Narodowego w Krakowie Dnia 24 Marca, Roku bieżącego [1794] [...] [Expl.:] [...] bo czyż godzi się by Obywatel w tym czasie oziębłym, lub oboiętnym na ratunek Oyczyzny zostawał. Dan na Sessyi Kommissyi Porządkowey dnia 30. Kwietnia 1794 Roku. Kochanowski Prezyduiący.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224423 III.