Nazwisko i imię:
Komisja Porządkowa.
Tytuł:
Kommissya Porządkowa Woiewodztwa Krakowskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1794).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Rozkaz składania kwitów za dostawienie rekruta. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Ażeby tem dokładniey przeświadczoną była o wielości Rekruta do Milicyi Wojewodzkiey [...] [Expl.:] Zalecenie to przez druk ogłoszone i przez Kursoryą niezwłocznie rozesłane bydź ma. Dan na Sessyi Kommissyi Dnia 30. Miesiąca Maia 1794 Roku. - S. Dembowski Kom. Prezyd. Zalecenie złożenia Kwitów na dostawienie Rekruta. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224408 III.
Całość:
Komisja Porządkowa.
Kommissya Porządkowa Woiewodztwa Krakowskiego.
B. m., b. r. (1794).
folio, k. 1.

Rozkaz składania kwitów za dostawienie rekruta.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Ażeby tem dokładniey przeświadczoną była o wielości Rekruta do Milicyi Wojewodzkiey [...] [Expl.:] Zalecenie to przez druk ogłoszone i przez Kursoryą niezwłocznie rozesłane bydź ma. Dan na Sessyi Kommissyi Dnia 30. Miesiąca Maia 1794 Roku. - S. Dembowski Kom. Prezyd. Zalecenie złożenia Kwitów na dostawienie Rekruta.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224408 III.