Nazwisko i imię:
Komisja Porządkowa.
Tytuł:
Kommissya Porządkowa Cywilno-Woyskowa Województwa Krakowskiego, Powiatów Krakowskiego, Proszowskiego, i Xięstwa Siewierskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1792).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. O przesłaniu przez Komisję Policji Obojga Narodów Ordynacji Sądowej i wyborze w dniu 13.04.1792 Prokuratora, Instygatora, 2 woźnych i 2 dozorców. Afisz 2-stronicowy jednostronnie zadrukowany. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Wszem w obec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy wiadomo czyni - Ggy [ ! ] Prześwietna Kommissya Policyi Oboyga Narodów, iako Magistratura Rządowa [...] [Expl.:] Które to Obwieszczenie aby każdego doszło wiadomości drogą kursoryi rozesłane, i w każdey Farze w Miedziele [sic] i dni Świąt przez Tygodni 3. ogłaszane z Ambon bydź powinno - Dan w Krakowie na Sessyi Kommissyi Porządkowey Cywilno-Woyskowey Dnia 30. Miesiąca Marca 1792. Roku. Ignacy Wielopolski [...] Prezydujący mpp. [...] Tomasz Wilkoński Kommissarz mpp. Zgodno z Oryginałem Antoni Syktowski [...] Uniwersał uwiadamiaiący o nadeszley Ordynacyi Sądowey Prześwietney Kommissyi Policyi Oboyga Narodów tudzież o wyborze Nowopostanowionych Urzędników Policyynych. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224371 III.
Całość:
Komisja Porządkowa.
Kommissya Porządkowa Cywilno-Woyskowa Województwa Krakowskiego, Powiatów Krakowskiego, Proszowskiego, i Xięstwa Siewierskiego.
B. m., b. r. (1792).
folio, k. 1.

O przesłaniu przez Komisję Policji Obojga Narodów Ordynacji Sądowej i wyborze w dniu 13.04.1792 Prokuratora, Instygatora, 2 woźnych i 2 dozorców.
Afisz 2-stronicowy jednostronnie zadrukowany. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Wszem w obec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy wiadomo czyni - Ggy [ ! ] Prześwietna Kommissya Policyi Oboyga Narodów, iako Magistratura Rządowa [...] [Expl.:] Które to Obwieszczenie aby każdego doszło wiadomości drogą kursoryi rozesłane, i w każdey Farze w Miedziele [sic] i dni Świąt przez Tygodni 3. ogłaszane z Ambon bydź powinno - Dan w Krakowie na Sessyi Kommissyi Porządkowey Cywilno-Woyskowey Dnia 30. Miesiąca Marca 1792. Roku. Ignacy Wielopolski [...] Prezydujący mpp. [...] Tomasz Wilkoński Kommissarz mpp. Zgodno z Oryginałem Antoni Syktowski [...] Uniwersał uwiadamiaiący o nadeszley Ordynacyi Sądowey Prześwietney Kommissyi Policyi Oboyga Narodów tudzież o wyborze Nowopostanowionych Urzędników Policyynych.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224371 III.