Nazwisko i imię:
Bronkhorst Everard van (Bronchorst Everhard).
Tytuł:
Disputatio de iureiurando. Quam [...] praeside [...] publici exercitii causa proponit Adrianus von der Linde, Dantis[canus] Borussus 16. Cal. Augusti [...]. Lugduni Batavorum, ex off. Thomae Basson 1596 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Leiden, druk. Thomas Basson, 1596.
Opis/komentarz:
w 4ce, s. 19. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Ob.6.II.40 adl.
Całość:
Bronkhorst Everard van (Bronchorst Everhard).
Disputatio de iureiurando. Quam [...] praeside [...] publici exercitii causa proponit Adrianus von der Linde, Dantis[canus] Borussus 16. Cal. Augusti [...]. Lugduni Batavorum, ex off. Thomae Basson 1596 [rz.].
Leiden, druk. Thomas Basson, 1596.
w 4ce, s. 19.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Ob.6.II.40 adl.