Nazwisko i imię:
Bülau Stephan (Bilaw Stephanus).
Tytuł:
Ein Bekentnis und Kurtzer bericht widder die irrige lehr Andree Osiandri von dem Artickel der Rechtfertiegunge, auff vordechtige anforderunge etlicher von Dantzk und Königsperck durch M. Steffanum Bilaw von Osthatz einfeltig geschriben. Anno 1552 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Frankfurt a. O, druk. Johann Eichorn st.), 1552.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 31. Na s. tyt. cytaty z psalmów i Pisma św. Estreicher XIII 134 króciutka wzmianka. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1126 adl.
Dodatkowe:
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 91. [KVK:] Digitalisierung im DFG-Projekt der ULB Halle 2009 bis 2011(13). Por.: Katalog Starodruków Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, cz. 3 (oprac. K. Zabuski), Szczecin 2009, toż wydanie, sygn. egz.: S 30 adl.12; zestawienie dostępne w Internecie – http://www.archiwum.szczecin.pl/?art_id=210&PHPSESSID=25011ce0b71086cafa56e374fafc7792
Całość:
Bülau Stephan (Bilaw Stephanus).
Ein Bekentnis und Kurtzer bericht widder die irrige lehr Andree Osiandri von dem Artickel der Rechtfertiegunge, auff vordechtige anforderunge etlicher von Dantzk und Königsperck durch M. Steffanum Bilaw von Osthatz einfeltig geschriben. Anno 1552 [rz.].
B. m. (Frankfurt a. O, druk. Johann Eichorn st.), 1552.
w 4ce, k. 31.

Na s. tyt. cytaty z psalmów i Pisma św.
Estreicher XIII 134 króciutka wzmianka.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1126 adl.
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 91.
[KVK:] Digitalisierung im DFG-Projekt der ULB Halle 2009 bis 2011(13).
Por.: Katalog Starodruków Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, cz. 3 (oprac. K. Zabuski), Szczecin 2009, toż wydanie, sygn. egz.: S 30 adl.12; zestawienie dostępne w Internecie –
http://www.archiwum.szczecin.pl/?art_id=210&PHPSESSID=25011ce0b71086cafa56e374fafc7792