Nazwisko i imię:
Nicolai Heinrich (Nicolai Henricus).
Tytuł:
Miscellanearum exercitationum Decas secunda. In qua maximam partem Physiologica et interdum theologica disquiruntur, sententiarum Fundamenta ostenduntur, et obstantia debitis reso[lu]tionibus amoventur. Disputatoriis Gymnasmatibus in Gymnasio Dantiscano decursa. Praeside [...] Ad Amplissimum Senatum Rigensem perscripta. Gedani, Georgio Rhetio, typographo exscripta 1637.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, (1636-1637).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 309. W dekadzie drugiej brak między poszczególnymi dysertacjami karty tyt., w związku z tym brak pełnego tytułu, nazwisk respondentów i daty dziennej. [Tekst zawiera:] Exerc. 1. De montibus physica et historica. Resp. Johanne Adami Dantiscano Borusso. Ad diem 4 Junij A. 1636 (s. 1-34). Exerc. 2. De origine formarum materialium. Resp. Daniele Rebbesche Dantiscano Borusso 15 Octobr. S.N. A. 1636. [Przekreślono i napisano:] Resp. Jaco. Lotich Rig. Liv. Ad 29.6 (s. 35-62, k. 1). Exerc. 3-4, De origine animae rationalis (s. 63-130). Exerc. 5. De natura doloris (s. 131-160). Exerc. 6. De voluptate (s. 161-186). Exerc. 7. De resistentia generali et absoluta (s. 187-212). Exerc. 8. De resistentia speciali et antiperistatica (s. 213-246). Exerc. 9. De vita et vitalitate (s. 247-280). Exerc. 10. De morte et mortalitate (s. 281-309). Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.658.
Całość:
Nicolai Heinrich (Nicolai Henricus).
Miscellanearum exercitationum Decas secunda. In qua maximam partem Physiologica et interdum theologica disquiruntur, sententiarum Fundamenta ostenduntur, et obstantia debitis reso[lu]tionibus amoventur. Disputatoriis Gymnasmatibus in Gymnasio Dantiscano decursa. Praeside [...] Ad Amplissimum Senatum Rigensem perscripta. Gedani, Georgio Rhetio, typographo exscripta 1637.
Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, (1636-1637).
w 4ce, k. 4, s. 309.

W dekadzie drugiej brak między poszczególnymi dysertacjami karty tyt., w związku z tym brak pełnego tytułu, nazwisk respondentów i daty dziennej. [Tekst zawiera:]
Exerc. 1. De montibus physica et historica. Resp. Johanne Adami Dantiscano Borusso. Ad diem 4 Junij A. 1636 (s. 1-34).
Exerc. 2. De origine formarum materialium. Resp. Daniele Rebbesche Dantiscano Borusso 15 Octobr. S.N. A. 1636. [Przekreślono i napisano:] Resp. Jaco. Lotich Rig. Liv. Ad 29.6 (s. 35-62, k. 1).
Exerc. 3-4, De origine animae rationalis (s. 63-130).
Exerc. 5. De natura doloris (s. 131-160).
Exerc. 6. De voluptate (s. 161-186).
Exerc. 7. De resistentia generali et absoluta (s. 187-212).
Exerc. 8. De resistentia speciali et antiperistatica (s. 213-246).
Exerc. 9. De vita et vitalitate (s. 247-280).
Exerc. 10. De morte et mortalitate (s. 281-309).

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.658.