Nazwisko i imię:
Komisja Porządkowa.
Tytuł:
Kommissya Porządkowa Cywilno-Woyskowa Woiewodztwa Krakowskiego Powiatow Krakowskiego, Proszowskiego i Xięstwa Siewierskiego, w Stosunku Policyjnym z Magistratem Miasta Wydziałowego Krakowa.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1792).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Zakaz gier hazardowych w miejscach publicznych. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Między Innemi dobrego Porządku Prawidłami które Rząd Kraiowy dla Ogólnego dobra wszystkich Mieszkańców obmyślać i stanowić iest winien [...] [Expl.:] Które to Obwieszczenie [...] Aby po Ambonach i wszystkich mieyscach Publicznych, Miast wszelkiej Natury przez Niedziel Cztery rozgłaszane było - Dan na Sessyi Kommissyi porządkowej Dnia 7. Lipca 1792. Roku. X. Seb:[astian] H. Sierakowski [...] Prezyduiący. [...] Filip Lichocki [...] Delegowany mp. Zgodno z Oryginałem. Antoni Syktowski [...]. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224373 III.
Całość:
Komisja Porządkowa.
Kommissya Porządkowa Cywilno-Woyskowa Woiewodztwa Krakowskiego Powiatow Krakowskiego, Proszowskiego i Xięstwa Siewierskiego, w Stosunku Policyjnym z Magistratem Miasta Wydziałowego Krakowa.
B. m., b. r. (1792).
folio, k. 1.

Zakaz gier hazardowych w miejscach publicznych.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Między Innemi dobrego Porządku Prawidłami które Rząd Kraiowy dla Ogólnego dobra wszystkich Mieszkańców obmyślać i stanowić iest winien [...] [Expl.:] Które to Obwieszczenie [...] Aby po Ambonach i wszystkich mieyscach Publicznych, Miast wszelkiej Natury przez Niedziel Cztery rozgłaszane było - Dan na Sessyi Kommissyi porządkowej Dnia 7. Lipca 1792. Roku. X. Seb:[astian] H. Sierakowski [...] Prezyduiący. [...] Filip Lichocki [...] Delegowany mp. Zgodno z Oryginałem. Antoni Syktowski [...].

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224373 III.