Nazwisko i imię:
Golius Theophilus st.
Tytuł:
Grammaticae sive educationis puerilis linguae graecae pars altera, pro Schola Argentinensi conscripta, et iam recognita atque aucta per Theophilum Golium: Nunc verò in usum Scholarum Thoruniensium recusa. Thorunii Borussorum à Melchiori Neringo Anno Christi Seruatoris 1586 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Toruń, druk. Melchior Nehring, 1586.
Opis/komentarz:
w 8ce, s. 303, k. 28. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1469 adl.
Całość:
Golius Theophilus st.
Grammaticae sive educationis puerilis linguae graecae pars altera, pro Schola Argentinensi conscripta, et iam recognita atque aucta per Theophilum Golium: Nunc verò in usum Scholarum Thoruniensium recusa. Thorunii Borussorum à Melchiori Neringo Anno Christi Seruatoris 1586 [rz.].
Toruń, druk. Melchior Nehring, 1586.
w 8ce, s. 303, k. 28.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1469 adl.