Nazwisko i imię:
Magistrat (Krakowa).
Tytuł:
Magistrat ogolny Miasta Wolnego Stołecznego i Wydziałowego Krakowa.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1794).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. O dostarczanie materiałów opatrunkowych dla wojska. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Mimo wszelką nadzieię, swoią, nie oglądaiąc z Rekwizycy [sic] przez Dozorców Policyinych względem dostawiania dla Woyska, Szarpiów Fleytuchów i bandaży czynioney, pożądanego skutku [...] [Expl.:] [...] nie spodziewa się Magistrat aby Obywatelki dały się przez nieczynność swoią i ociąganie się w rzędzie nie przykładaiących się do szczęścia Narodu swego umieścić. Dan na Sessyi w Ratuszu Krakowskim Dnia 20 Miesiąca Maja Roku Pańskiego 1794go. Michał Wohlman. Vice Prezydent M. K. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224388 III.
Całość:
Magistrat (Krakowa).
Magistrat ogolny Miasta Wolnego Stołecznego i Wydziałowego Krakowa.
B. m., b. r. (1794).
folio, k. 1.

O dostarczanie materiałów opatrunkowych dla wojska.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Mimo wszelką nadzieię, swoią, nie oglądaiąc z Rekwizycy [sic] przez Dozorców Policyinych względem dostawiania dla Woyska, Szarpiów Fleytuchów i bandaży czynioney, pożądanego skutku [...] [Expl.:] [...] nie spodziewa się Magistrat aby Obywatelki dały się przez nieczynność swoią i ociąganie się w rzędzie nie przykładaiących się do szczęścia Narodu swego umieścić. Dan na Sessyi w Ratuszu Krakowskim Dnia 20 Miesiąca Maja Roku Pańskiego 1794go. Michał Wohlman. Vice Prezydent M. K.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224388 III.