Nazwisko i imię:
Magistrat (Krakowa).
Tytuł:
Magistrat miasta Krakowa.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (po 1700).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Wezwanie obywateli do uzbrojenia się. Bez tytułu. [Inc.:] Magistrat Miasta Krakowa, czyniąc zadosyć rozrządzeniu Prześwietney Kommissyi Porządkowey Woiewodztwa Krakowskiego dnia dzisieyszego wypadłemu, przypomina bliski termin do uzbrojenia się wszelkiego stanu i kondycyi Obywatelow Miasta [...] [Expl.:] [...] ktoby zaś na zrobienie Alarmu nie stanął, ten od Starszego doniesiony do Magistratu a przez Magistrat Prześwietney Kommissyi raportowany bydź ma, i karze wraz z temi, którzyby pod ów czas latarni nie oświecili, podpadnie. Magistrat ostrzega. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 221827 I.
Całość:
Magistrat (Krakowa).
Magistrat miasta Krakowa.
B. m., b. r. (po 1700).
folio, k. 1.

Wezwanie obywateli do uzbrojenia się.
Bez tytułu. [Inc.:] Magistrat Miasta Krakowa, czyniąc zadosyć rozrządzeniu Prześwietney Kommissyi Porządkowey Woiewodztwa Krakowskiego dnia dzisieyszego wypadłemu, przypomina bliski termin do uzbrojenia się wszelkiego stanu i kondycyi Obywatelow Miasta [...] [Expl.:] [...] ktoby zaś na zrobienie Alarmu nie stanął, ten od Starszego doniesiony do Magistratu a przez Magistrat Prześwietney Kommissyi raportowany bydź ma, i karze wraz z temi, którzyby pod ów czas latarni nie oświecili, podpadnie. Magistrat ostrzega.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 221827 I.