Nazwisko i imię:
Lubiecki Paweł Franciszek.
Tytuł:
Spizarnia potrzeb gospodarskich. Zá dozwoleniem Przełożonych do druku podana, w Roku 1652. die 8. Martii. Z roznych Aeconomow zebrawszy przez Pawła Franciszka Lubieckiego Cyrulika Poznań. W Poznaniu, W Drukárni, Wdowy y Dźiedźicow Woyciechá Regulusá.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. wdowy i dziedziców Wojciecha Regulusa, (1652).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 12 + ?. Defekt: zachowane tylko arkusze A-C. Na odwrocie k. tyt.: Virtus Amplissima Merces, poniżej drzeworyt z herbem i dedykacja „Ieymosci Pani P. Barbarze Proskiey z Domu Trach-Gninskich Pisarzowey Ziemski Poznáński” podpisana inicjałami P.F.L.C.P. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 221826 I.
Całość:
Lubiecki Paweł Franciszek.
Spizarnia potrzeb gospodarskich. Zá dozwoleniem Przełożonych do druku podana, w Roku 1652. die 8. Martii. Z roznych Aeconomow zebrawszy przez Pawła Franciszka Lubieckiego Cyrulika Poznań. W Poznaniu, W Drukárni, Wdowy y Dźiedźicow Woyciechá Regulusá.
Poznań, druk. wdowy i dziedziców Wojciecha Regulusa, (1652).
w 4ce, k. 12 + ?.
Defekt: zachowane tylko arkusze A-C.
Na odwrocie k. tyt.: Virtus Amplissima Merces, poniżej drzeworyt z herbem i dedykacja „Ieymosci Pani P. Barbarze Proskiey z Domu Trach-Gninskich Pisarzowey Ziemski Poznáński” podpisana inicjałami P.F.L.C.P.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 221826 I.