Nazwisko i imię:
Konfederacja.
Tytuł:
Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1793).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Wyznaczenie terminów zapłat za prowianty dostarczone dla wojska. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Na żądanie Prześwietney Kommissyi Likwidacyiney, która Dzieło swoie wyrachowania Furażów i Prowiantów [...] [Expl.:] To zaś Obwieszczenie [...] nie tylko po Ambonach [...] ale nawet po rogach Miasta Krakowa [...] Konfederacya rozgłaszać go codziennie [...] zaleca. Dan w Krakowie na Sessyi Konfederackiey Dnia 5go Miesiąca Lipca 1793, Roku. Józef Kolumna Walewski [...] Konsyliarz Prezyduiący. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224412 III.
Całość:
Konfederacja.
Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego.
B. m., b. r. (1793).
folio, k. 1.

Wyznaczenie terminów zapłat za prowianty dostarczone dla wojska.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Na żądanie Prześwietney Kommissyi Likwidacyiney, która Dzieło swoie wyrachowania Furażów i Prowiantów [...] [Expl.:] To zaś Obwieszczenie [...] nie tylko po Ambonach [...] ale nawet po rogach Miasta Krakowa [...] Konfederacya rozgłaszać go codziennie [...] zaleca. Dan w Krakowie na Sessyi Konfederackiey Dnia 5go Miesiąca Lipca 1793, Roku. Józef Kolumna Walewski [...] Konsyliarz Prezyduiący.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224412 III.