Nazwisko i imię:
Konfederacja.
Tytuł:
Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1792).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Zarządzenia w sprawie świadczeń dla wojska i wydawania paszportów. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Troskliwa o Dobro i spokoyność JWW. WW. i UUr. Obywateli [...] [Expl.:] Uniwersał ten Via Cursoria przez Zwierzchność Duchowną rozesłany i z Ambon ma bydź publikowany. Dan na Sessyi Konfederacyiney Dnia 19. Miesiąca Września 1792. Roku. Jerzy Ożarowski [...] Konsyliarz Prezyduiący [...] Stefan Romer Konsyliarz. Zgodno z Oryginałem. Antoni Syktowski Regent Konfederacyi Wo[iewo]dztwa Krakowskiego. U dołu drugiej strony współczesna notka rękopiśmienna atramentem: „Fara Zielonki”. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224410 III.
Dodatkowe:
Konfederacja Województwa Krakowskiego. [KVK:] EROMM - Europäisches Register der Mikroformmaster und digitalen Master: Uniwersał informuja̦cy o ograniczeniach w organizowaniu furażu i o nowych paszportach. Inc.] Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego. Troskliwa o dobro i spokoyność jww. ww. uur. obywateli woiewodztwa krakowskiego [...]. [Kraków, s.n., post 19 IX 1792]. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN XVIII.3.4478 adl (BN 0073343); informacja dostępna w Internecie – http://www.eromm.org/database.htm
Całość:
Konfederacja.
Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego.
B. m., b. r. (1792).
folio, k. 1.

Zarządzenia w sprawie świadczeń dla wojska i wydawania paszportów.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Troskliwa o Dobro i spokoyność JWW. WW. i UUr. Obywateli [...] [Expl.:] Uniwersał ten Via Cursoria przez Zwierzchność Duchowną rozesłany i z Ambon ma bydź publikowany. Dan na Sessyi Konfederacyiney Dnia 19. Miesiąca Września 1792. Roku. Jerzy Ożarowski [...] Konsyliarz Prezyduiący [...] Stefan Romer Konsyliarz. Zgodno z Oryginałem. Antoni Syktowski Regent Konfederacyi Wo[iewo]dztwa Krakowskiego.
U dołu drugiej strony współczesna notka rękopiśmienna atramentem: „Fara Zielonki”.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224410 III.
Konfederacja Województwa Krakowskiego.
[KVK:] EROMM - Europäisches Register der Mikroformmaster und digitalen Master: Uniwersał informuja̦cy o ograniczeniach w organizowaniu furażu i o nowych paszportach. Inc.] Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego. Troskliwa o dobro i spokoyność jww. ww. uur. obywateli woiewodztwa krakowskiego [...]. [Kraków, s.n., post 19 IX 1792]. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN XVIII.3.4478 adl (BN 0073343); informacja dostępna w Internecie – http://www.eromm.org/database.htm