Nazwisko i imię:
Konfederacja Generalna.
Tytuł:
Konfederacya Generalna wolnych oboyga narodów złączonych.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1792).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Zezwolenie na sądzenie miastom według praw właściwych do roku 1788. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Przez przyśpieszony wymiar sprawiedliwości dla wszystkich Stanów, chcąc ich zapewnić własność i bespieczeństwo, a zatym i szczęśliwość; [Expl.:] [...] sądzić dozwala, w którym też Sprawy przed Rokiem wyżey wypisanym Tysiąc, Siedmset, Ośmdziesiątym, Osmym sądzone były. Dan w Grodnie na Sessyi Konfederacyi Oboyga Narodów Dnia Dwudziestego Dziewiątego Października, Tysiąc, Siedmset Dziewięćdziesiąt Drugiego Roku. Stanisław Szczęsny Potocki [...] Alexander Xże Sapieha [...] Dyzma Bończa Tomaszewski [...] Dozwolenie Miastom sądzenia Spraw podług Praw aż do Roku 1783: Jmże właściwych. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224419 III.
Całość:
Konfederacja Generalna.
Konfederacya Generalna wolnych oboyga narodów złączonych.
B. m., b. r. (1792).
folio, k. 1.

Zezwolenie na sądzenie miastom według praw właściwych do roku 1788.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Przez przyśpieszony wymiar sprawiedliwości dla wszystkich Stanów, chcąc ich zapewnić własność i bespieczeństwo, a zatym i szczęśliwość; [Expl.:] [...] sądzić dozwala, w którym też Sprawy przed Rokiem wyżey wypisanym Tysiąc, Siedmset, Ośmdziesiątym, Osmym sądzone były. Dan w Grodnie na Sessyi Konfederacyi Oboyga Narodów Dnia Dwudziestego Dziewiątego Października, Tysiąc, Siedmset Dziewięćdziesiąt Drugiego Roku. Stanisław Szczęsny Potocki [...] Alexander Xże Sapieha [...] Dyzma Bończa Tomaszewski [...] Dozwolenie Miastom sądzenia Spraw podług Praw aż do Roku 1783: Jmże właściwych.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224419 III.