Nazwisko i imię:
Komisja Rzeczypospolitej.
Tytuł:
Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1770).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Zarządzenie przeciwko zarazie. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Wszystkim w ogulności [sic] y każdemu w szczegulności [sic] do wiadomości podaie to. Całość dochodów publicznych znaiącbydź pryncypalnie zasadzoną na ucaleniu kupuiących y przedaiących od zarazy srożącego się teraz powietrza [...] [Expl.:] Ze zaś wszyscy Obywatele Kordonem od Warszawy oddzieleni [...] stawać nie będą mogli [...] Kommissya [...] do przyjazdu lub bespiecznego przesłania papierów niesposobność exkuzować ich będzie. Działo się w Warszawie na Sessyi Rady Ekonomiczney dnia 19. Miesiąca Października Roku Pańskiego 1770. Ignacy Twardowski [...] Prezyduiący. [...] Michał Przezdziecki [...] Kommissarz. Uniwersał przeciw zarazie Powietrza ostrożności przepisuiący. Na końcu notatka rękopiśmienna atramentem: „Concordat cum Originali. Andrzey Moszczeński W[ojewo]da Inowr[osławski] Kommissarz. Do Magistratu Poznańskiego.” oraz odciśnięta na papierze ,,Pieczęć Kommissyi Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego”. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224387 III.
Całość:
Komisja Rzeczypospolitej.
Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego.
B. m., b. r. (1770).
folio, k. 2.

Zarządzenie przeciwko zarazie.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Wszystkim w ogulności [sic] y każdemu w szczegulności [sic] do wiadomości podaie to. Całość dochodów publicznych znaiącbydź pryncypalnie zasadzoną na ucaleniu kupuiących y przedaiących od zarazy srożącego się teraz powietrza [...] [Expl.:] Ze zaś wszyscy Obywatele Kordonem od Warszawy oddzieleni [...] stawać nie będą mogli [...] Kommissya [...] do przyjazdu lub bespiecznego przesłania papierów niesposobność exkuzować ich będzie. Działo się w Warszawie na Sessyi Rady Ekonomiczney dnia 19. Miesiąca Października Roku Pańskiego 1770. Ignacy Twardowski [...] Prezyduiący. [...] Michał Przezdziecki [...] Kommissarz. Uniwersał przeciw zarazie Powietrza ostrożności przepisuiący.
Na końcu notatka rękopiśmienna atramentem: „Concordat cum Originali. Andrzey Moszczeński W[ojewo]da Inowr[osławski] Kommissarz. Do Magistratu Poznańskiego.” oraz odciśnięta na papierze ,,Pieczęć Kommissyi Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego”.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224387 III.