Nazwisko i imię:
Leutinger Nicolaus (Leuthingerus Nicolaus).
Tytuł:
De Marchia Brandenburgensi […] commentarii. [Wit]tebergae. Anno 1596.
Miejsce i rok wydania:
Wittenberg, (druk. Matthäus Welack Witwe), 1596.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 8 nlb., 80 lb. [Tyt. nagł.:] Nicolai Leuthingeri, P[oetae] L[aureati] et Histor[ici] Brand[enburgensis] Commentarii (de Marchia Brandenburgensi). [Na kk. wst. dedyk.:] Coss. et Senatoribus Reipub. Prenslaviensis oraz Nicolao Leuthingero Lucas Martini. Od k. 1 foliowanej: Commentariorum partis VI liber I-III (od Obsidio Gotthana do Iohannes Georgius patri in imperio succedit). Omawia m. in. problemy pomorskie, polskie, krzyżackie. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1386.
Dodatkowe:
[KVK:] Nicolai Leutingeri, De Marchia Brandenburgensi […], Wittenberg, druk. Matthäus Welack Witwe, 1594. Volltext 2009 digitalisiert von: Bayerische Staatsbibliothek, München. Signatur: Bor. 342 k – http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00018612/images/
Całość:
Leutinger Nicolaus (Leuthingerus Nicolaus).
De Marchia Brandenburgensi […] commentarii. [Wit]tebergae. Anno 1596.
Wittenberg, (druk. Matthäus Welack Witwe), 1596.
w 8ce, k. 8 nlb., 80 lb.

[Tyt. nagł.:] Nicolai Leuthingeri, P[oetae] L[aureati] et Histor[ici] Brand[enburgensis] Commentarii (de Marchia Brandenburgensi). [Na kk. wst. dedyk.:] Coss. et Senatoribus Reipub. Prenslaviensis oraz Nicolao Leuthingero Lucas Martini. Od k. 1 foliowanej: Commentariorum partis VI liber I-III (od Obsidio Gotthana do Iohannes Georgius patri in imperio succedit).
Omawia m. in. problemy pomorskie, polskie, krzyżackie.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1386.
[KVK:] Nicolai Leutingeri, De Marchia Brandenburgensi […], Wittenberg, druk. Matthäus Welack Witwe, 1594. Volltext 2009 digitalisiert von: Bayerische Staatsbibliothek, München. Signatur: Bor. 342 k – http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00018612/images/