Nazwisko i imię:
Chełchowski Henryk.
Tytuł:
Nadzieia pokoiu pruskiego. Z prawowiernego Korony Polskiey postánowienia y przysad iey od Henryka Ruthk Chelkowskiego wyczerpniona. Roku od národzenia Syna Bożego 1635. dnia 15. stycznia. w Thoruniu. Z prassy Franciszka Schnełboltza [sic].
Miejsce i rok wydania:
Toruń, druk. Franciszek Schnellboltz, (1635).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. Pismo: szwabacha, antykwa, kursywa. K. tyt. w ramce złożonej z ozdobników, na końcu tekstu winietka z ozdobników. Na odwr. k. tyt. antykwą dedykacja dla Adama z Kazanowa Krzanowskiego, podkomorzego koronnego, kursywą wiersz: Tobie Wielmożny Panie karta moia [...]. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 7 8° adl. 15.
Dodatkowe:
Henryk Chełchowski, ur. na pocz. XVII w., zm. 1665 w Czarnokozińcach (Podole), poeta. Adam Kazanowski, podkomorzy koronny. Zob.: Literatura polska: przewodnik encyklopedyczny (t. 1), Warszawa 1984, s. 132. A. Tujakowski, Z dziejów drukarstwa i piśmiennictwa na Pomorzu, Toruń 1970, s. 49.
Całość:
Chełchowski Henryk.
Nadzieia pokoiu pruskiego. Z prawowiernego Korony Polskiey postánowienia y przysad iey od Henryka Ruthk Chelkowskiego wyczerpniona. Roku od národzenia Syna Bożego 1635. dnia 15. stycznia. w Thoruniu. Z prassy Franciszka Schnełboltza [sic].
Toruń, druk. Franciszek Schnellboltz, (1635).
w 4ce, k. 6.

Pismo: szwabacha, antykwa, kursywa.
K. tyt. w ramce złożonej z ozdobników, na końcu tekstu winietka z ozdobników.
Na odwr. k. tyt. antykwą dedykacja dla Adama z Kazanowa Krzanowskiego, podkomorzego koronnego, kursywą wiersz: Tobie Wielmożny Panie karta moia [...].

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 7 8° adl. 15.
Henryk Chełchowski, ur. na pocz. XVII w., zm. 1665 w Czarnokozińcach (Podole), poeta.
Adam Kazanowski, podkomorzy koronny.
Zob.: Literatura polska: przewodnik encyklopedyczny (t. 1), Warszawa 1984, s. 132.
A. Tujakowski, Z dziejów drukarstwa i piśmiennictwa na Pomorzu, Toruń 1970, s. 49.