Nazwisko i imię:
Bericht (Wahrhaffter).
Tytuł:
Wahrhaffter und umbständlicher Ferner Bericht von hoher Handt dessen was sich weiter zwischen Ihr. Kön. Majestet und der Krohn Pohlen wie auch dero Adhaeri renden Armeen und dem Mosskowitischen Feldt-Herrn Szeremet unter Cudnowa zugetragen. Wobey zugleich des Jungen Chmielnicki und derer bisshero unter ihm widerspenstigen Zaporowi sehen Kosaken Submission und Wiederkehrung zu Ihr. Königl. Mayt. und Krohn Pohlen Gehorsam nebenst dessen Schreiben Eydt und Verbündnüss auss den Originalen auffrichtig hindan gefüget worden. Anno 1660.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1660.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Pismo: fraktura i antykwa, inicjały gotyckie. Pismo z obozu pod Cudnowem zawiadamiające o układzie z Kozakami zaporoskimi 20 października 1660 r., dalej: szczegóły wyjścia Kozaków pod wodzą Cieciury z obozu Szeremetiowa 23 października 1660 r. oraz Jerzy Chmielnicki do króla o powrocie całego wojska zaporoskiego pod rozkazy królewskie, z obozu pod Cudnowem 20 października 1660. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 106.
Dodatkowe:
Jerzy (Jurko) Chmielnicki, syn Bohdana, hetman kozacki. Cieciura, pułkownik perejasławski. Jan Kazimierz, król polski. Wasyl Borysowicz Szeremetiew, dowódca wojsk moskiewskich. Relacje o opuszczeniu przez Kozaków obozu Szeremetjewa pod Cudnowem i podpisaniu ugody z Rzeczpospolitą oraz pismo Jerzego Chmielnickiego do Jana Kazimierza o powrocie wojska zaporoskiego pod rozkazy królewskie. Zawiera: „Copia eines vornehmen Schreibens aussm Läger unter Cudnowa vom 20 Octobr.”. „Ein ander Schreiben aussm Läger, vom 23. Octobr.”. „Copia Schreibens des Zaporowischen Kozaken Feldt-Herrens Chmielnicki an Jhr Königl. Maytt. von Pohlen, auss dessen Läger unter Cudnowa den 20 Octobr. 1660. datiert.”. K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 850. [CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Wahrhafter ferner Bericht, was sich weiter zwischen Ihrer Königlichen Majestät von Polen und dem moskowitischen Feldherrn Szeremetiew…, [Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete?], 1660. Tekst edycji (sygn. egz.: Nl 6 8° adl. 106) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/8500/
Całość:
Bericht (Wahrhaffter).
Wahrhaffter und umbständlicher Ferner Bericht von hoher Handt dessen was sich weiter zwischen Ihr. Kön. Majestet und der Krohn Pohlen wie auch dero Adhaeri renden Armeen und dem Mosskowitischen Feldt-Herrn Szeremet unter Cudnowa zugetragen. Wobey zugleich des Jungen Chmielnicki und derer bisshero unter ihm widerspenstigen Zaporowi sehen Kosaken Submission und Wiederkehrung zu Ihr. Königl. Mayt. und Krohn Pohlen Gehorsam nebenst dessen Schreiben Eydt und Verbündnüss auss den Originalen auffrichtig hindan gefüget worden. Anno 1660.
B. m., 1660.
w 4ce, k. 4.

Pismo: fraktura i antykwa, inicjały gotyckie.
Pismo z obozu pod Cudnowem zawiadamiające o układzie z Kozakami zaporoskimi 20 października 1660 r., dalej: szczegóły wyjścia Kozaków pod wodzą Cieciury z obozu Szeremetiowa 23 października 1660 r. oraz Jerzy Chmielnicki do króla o powrocie całego wojska zaporoskiego pod rozkazy królewskie, z obozu pod Cudnowem 20 października 1660.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 106.
Jerzy (Jurko) Chmielnicki, syn Bohdana, hetman kozacki.
Cieciura, pułkownik perejasławski.
Jan Kazimierz, król polski.
Wasyl Borysowicz Szeremetiew, dowódca wojsk moskiewskich.
Relacje o opuszczeniu przez Kozaków obozu Szeremetjewa pod Cudnowem i podpisaniu ugody z Rzeczpospolitą oraz pismo Jerzego Chmielnickiego do Jana Kazimierza o powrocie wojska zaporoskiego pod rozkazy królewskie. Zawiera: „Copia eines vornehmen Schreibens aussm Läger unter Cudnowa vom 20 Octobr.”. „Ein ander Schreiben aussm Läger, vom 23. Octobr.”. „Copia Schreibens des Zaporowischen Kozaken Feldt-Herrens Chmielnicki an Jhr Königl. Maytt. von Pohlen, auss dessen Läger unter Cudnowa den 20 Octobr. 1660. datiert.”.
K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 850.
[CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Wahrhafter ferner Bericht, was sich weiter zwischen Ihrer Königlichen Majestät von Polen und dem moskowitischen Feldherrn Szeremetiew…, [Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete?], 1660. Tekst edycji (sygn. egz.: Nl 6 8° adl. 106) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/8500/