Nazwisko i imię:
Komisja Porządkowa.
Tytuł:
Kommissya Porządkowa Woiewodztwa Sandomirskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1794).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Odezwa wzywająca do ofiar na rzecz powstania 1794 r. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Maiąc za naypierwszy swóy obowiązek używania wszelkich środków ku ratowaniu nieszczęśliwey Oyczyzny naszey, odzywa się do Was Współ Obywatele głosem miłości Oyczyzny, głosem nieszczęść i ucisków Waszych. [Expl.:] Dla powszechney o ninieyszym Uniwersale wiadomości, onegoż z Ambon ogłoszenie i zwyczaynym sposobem rozesłanie Kancellaryi swey uskutecznić zaleca. Dan na Sessyi Kommissyi Porządkowej w Nowym Mieście Korczynie Dnia 2go Maja Roku 1794. Joachim Tarnowski Prezyduiący. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224421 III.
Całość:
Komisja Porządkowa.
Kommissya Porządkowa Woiewodztwa Sandomirskiego.
B. m., b. r. (1794).
folio, k. 1.

Odezwa wzywająca do ofiar na rzecz powstania 1794 r.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Maiąc za naypierwszy swóy obowiązek używania wszelkich środków ku ratowaniu nieszczęśliwey Oyczyzny naszey, odzywa się do Was Współ Obywatele głosem miłości Oyczyzny, głosem nieszczęść i ucisków Waszych. [Expl.:] Dla powszechney o ninieyszym Uniwersale wiadomości, onegoż z Ambon ogłoszenie i zwyczaynym sposobem rozesłanie Kancellaryi swey uskutecznić zaleca. Dan na Sessyi Kommissyi Porządkowej w Nowym Mieście Korczynie Dnia 2go Maja Roku 1794. Joachim Tarnowski Prezyduiący.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224421 III.