Nazwisko i imię:
Bekräfftigung.
Tytuł:
Bekräfftigung Königlicher Mayestet in Polen dess Recesses der Commission so zu Königssberg von Königlichen Commissarien im Jahr 1612 gehandelt worden, auss dem Latein inss Deutsche transformiret, mit Königlicher Majestet Freyheit. Gedruckt zu Krackaw durch Nicolaum Lob. Im Jahr 1614.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Mikołaj Lob, 1614.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. Pismo: fraktura, szwabacha, nieco kursywy. Tytuł w ramce z ozdobników; listewka z ozdobników, inicjał maureskowy. Na k. AVI r u dołu podpisy członków komisji: Szymon Rudnicki, bp. warmiński, Stanisław Działyński, wojewoda malborski, Wacław Kiełczewski, kasztelan biechowski i Reinhold Heidenstein, sekretarz królewski. Na k. AVI v w. 12 zatwierdzenie dokumentu przez króla: Im Jahr 1612 [...] Locus Sigilli Sigismundus Rex. Hieronymus Cielecki. m. p. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 4 8° adl. 21.
Dodatkowe:
Hieronim Cielecki, biskup płocki, kierownik kancelarii koronnej za Zygmunta III. Stanisław Działyński, wojewoda malborski. Reinhold Heidenstein, sekretarz króla Stefana Batorego, historiograf. Wacław Kiełczowski, kasztelan biechowski. Szymon Rudnicki, biskup warmiński. Zygmunt III Waza, król polski.
Całość:
Bekräfftigung.
Bekräfftigung Königlicher Mayestet in Polen dess Recesses der Commission so zu Königssberg von Königlichen Commissarien im Jahr 1612 gehandelt worden, auss dem Latein inss Deutsche transformiret, mit Königlicher Majestet Freyheit. Gedruckt zu Krackaw durch Nicolaum Lob. Im Jahr 1614.
Kraków, druk. Mikołaj Lob, 1614.
w 4ce, k. 6.

Pismo: fraktura, szwabacha, nieco kursywy. Tytuł w ramce z ozdobników; listewka z ozdobników, inicjał maureskowy.
Na k. AVI r u dołu podpisy członków komisji: Szymon Rudnicki, bp. warmiński, Stanisław Działyński, wojewoda malborski, Wacław Kiełczewski, kasztelan biechowski i Reinhold Heidenstein, sekretarz królewski. Na k. AVI v w. 12 zatwierdzenie dokumentu przez króla: Im Jahr 1612 [...] Locus Sigilli Sigismundus Rex. Hieronymus Cielecki. m. p.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 4 8° adl. 21.
Hieronim Cielecki, biskup płocki, kierownik kancelarii koronnej za Zygmunta III.
Stanisław Działyński, wojewoda malborski.
Reinhold Heidenstein, sekretarz króla Stefana Batorego, historiograf.
Wacław Kiełczowski, kasztelan biechowski.
Szymon Rudnicki, biskup warmiński.
Zygmunt III Waza, król polski.