Nazwisko i imię:
Apostrophe.
Tytuł:
Apostrophe ad serenissimos Poloniae candidatos. Anno 1674 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł.), 1674.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. K. tyt. antykwa, nieliczna kursywa. Odwr. k. tyt.: Erenissimi Principes etc. etc. Corona Nostra, Vestra nunc, ut videmus, occupat vota. Vos populos, Nos quaerimus Principes […]. Na końcu winieta z głową lisa. Egzemplarz Biblioteki Gdańskiej różny od wydania „Apostrophe” Biblioteki w Kórniku; por. A. Kawecka-Gryczowa, Bibliographica XVII s., Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 1930 (z. 2), s. 105. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 1 8° adl. 18.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAAB Weimar. Signatur: O 3 : 82 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/32:651191N_001,800,600 [KVK] (Por.) Russische Staatsbibliothek: Apostrophe ad serenissimos Poloniae candidatos […], S. l.: s. n. 1674. [4] л.,4°. E. XII 188. Signatur: [МК Музей книги] IV-нем. 4°.
Całość:
Apostrophe.
Apostrophe ad serenissimos Poloniae candidatos. Anno 1674 [rz.].
B. m. (Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł.), 1674.
w 4ce, k. 4.

K. tyt. antykwa, nieliczna kursywa. Odwr. k. tyt.: Erenissimi Principes etc. etc. Corona Nostra, Vestra nunc, ut videmus, occupat vota. Vos populos, Nos quaerimus Principes […]. Na końcu winieta z głową lisa.
Egzemplarz Biblioteki Gdańskiej różny od wydania „Apostrophe” Biblioteki w Kórniku; por. A. Kawecka-Gryczowa, Bibliographica XVII s., Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 1930 (z. 2), s. 105.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 1 8° adl. 18.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAAB Weimar. Signatur: O 3 : 82 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/32:651191N_001,800,600
[KVK] (Por.) Russische Staatsbibliothek: Apostrophe ad serenissimos Poloniae candidatos […], S. l.: s. n. 1674. [4] л.,4°. E. XII 188. Signatur: [МК Музей книги] IV-нем. 4°.