Nazwisko i imię:
Komisja Porządkowa.
Tytuł:
Kommissya Porządkowa Woiewodztwa Sandomirskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1794).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. W sprawie uzbrojenia ludności przeciw bandom kozackim. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Z woli Naywyższego Naczelnika Siły Zbroynej Narodowey Kommissya czyni wiadomo wszystkim Okolicom Wsiom Miastom i Miasteczkom. [Expl.:] Ninieyszego Uniwersału iako nayprędsze z Ambon i przy trąbie Ogłoszenie, a Ekonomom Gromadom zaraz na to zwołanym zalecenie, iak naypilniey pod Osobistą zaniedbuiących Odpowiedzią rozkazuje. Dan na Sessyi Kommissyi Porządkowey Dnia 20 Kwietnia Roku 1794. w Nowym Mieście Korczynie. L. Kochanowski Kommissarz Prezydujący. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224422 III.
Całość:
Komisja Porządkowa.
Kommissya Porządkowa Woiewodztwa Sandomirskiego.
B. m., b. r. (1794).
folio, k. 1.

W sprawie uzbrojenia ludności przeciw bandom kozackim.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Z woli Naywyższego Naczelnika Siły Zbroynej Narodowey Kommissya czyni wiadomo wszystkim Okolicom Wsiom Miastom i Miasteczkom. [Expl.:] Ninieyszego Uniwersału iako nayprędsze z Ambon i przy trąbie Ogłoszenie, a Ekonomom Gromadom zaraz na to zwołanym zalecenie, iak naypilniey pod Osobistą zaniedbuiących Odpowiedzią rozkazuje. Dan na Sessyi Kommissyi Porządkowey Dnia 20 Kwietnia Roku 1794. w Nowym Mieście Korczynie. L. Kochanowski Kommissarz Prezydujący.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224422 III.