Nazwisko i imię:
(Michał Archanioł św.).
Tytuł:
Nabożeństwo Do S. Michała Archanjoła Przeciwko Nieprzyiaciołom widomym y niewidomym Patrona Za Dozwoleniem Starszych do przedrukowania Podane. W Warszawie w Drukarni J.K.Mći Coll. Soc: Jesu Roku 1747.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jezuitów, 1747.
Opis/komentarz:
w 16ce, k. 11. Źródło: J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych (katalog starych druków), Katowice 2004, poz. 406; publikacja dostępna [03.07.2010] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/publication/740
Lokalizacja:
Lwów, Biblioteka Naukowa UAN.
Całość:
(Michał Archanioł św.).
Nabożeństwo Do S. Michała Archanjoła Przeciwko Nieprzyiaciołom widomym y niewidomym Patrona Za Dozwoleniem Starszych do przedrukowania Podane. W Warszawie w Drukarni J.K.Mći Coll. Soc: Jesu Roku 1747.
Warszawa, druk. Jezuitów, 1747.
w 16ce, k. 11.

Źródło: J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych (katalog starych druków), Katowice 2004, poz. 406; publikacja dostępna [03.07.2010] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/publication/740
Lwów, Biblioteka Naukowa UAN.