Nazwisko i imię:
(Jan z Dukli św.).
Tytuł:
Jutrzenka Jasnieiąca na Horyzoncie Ruskim W. Ian Z Dukli Zakonu Braci Mnieyszych de Observantia, Ktorego Reliquie, Leżą u OO. BB. we Lwowie Prywatnym Nabożeństwem Uczczony We Lwowie w Drukarni Brackiey Troycy SSS. 1729.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1729.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 11. Źródło: J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych (katalog starych druków), Katowice 2004, poz. 383; publikacja dostępna [03.07.2010] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/publication/740
Lokalizacja:
Lwów, Biblioteka Naukowa UAN.
Całość:
(Jan z Dukli św.).
Jutrzenka Jasnieiąca na Horyzoncie Ruskim W. Ian Z Dukli Zakonu Braci Mnieyszych de Observantia, Ktorego Reliquie, Leżą u OO. BB. we Lwowie Prywatnym Nabożeństwem Uczczony We Lwowie w Drukarni Brackiey Troycy SSS. 1729.
Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1729.
w 12ce, k. 11.

Źródło: J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych (katalog starych druków), Katowice 2004, poz. 383; publikacja dostępna [03.07.2010] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/publication/740
Lwów, Biblioteka Naukowa UAN.