Nazwisko i imię:
Komisja Porządkowa.
Tytuł:
Kommissya Porządkowa Cywilno-Woyskowa Woiewództwa Krakowskiego, Powiatów Krakowakiego, Proszowskiego, i Xsięstwa Siewierskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1792).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Polecenie zwiezienia zsypkowego owsa na Zamek Krakowski oraz złożenia pieniędzy zamiast zsypkowego żyta. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Znaiąc zawsze bydź swoim obowiązkiem, ulżyć i dogodzić, Przezacnym Obywatelom, ile tylko w Jey mocy bydź może, [...] [Expl.:] Temi samemi teraz Powodowana Pobudkami zniewolona iest: ninieysze swoie do Przezacnych Obywateli uczynić zgłoszenie - Dan na Sessyi Kommissyi Porządkowej - Dnia 20. Kwieinia [sic] 1792 Roku. X. Sebaytian [sic] Sierakowski [...] Prezyduiący. [...] Ludwik Przanowski [...] Kommissarz. Zgodno z Oryginałem Antnni[sic] Syktowski [...]. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224372 III.
Całość:
Komisja Porządkowa.
Kommissya Porządkowa Cywilno-Woyskowa Woiewództwa Krakowskiego, Powiatów Krakowakiego, Proszowskiego, i Xsięstwa Siewierskiego.
B. m., b. r. (1792).
folio, k. 1.

Polecenie zwiezienia zsypkowego owsa na Zamek Krakowski oraz złożenia pieniędzy zamiast zsypkowego żyta.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Znaiąc zawsze bydź swoim obowiązkiem, ulżyć i dogodzić, Przezacnym Obywatelom, ile tylko w Jey mocy bydź może, [...] [Expl.:] Temi samemi teraz Powodowana Pobudkami zniewolona iest: ninieysze swoie do Przezacnych Obywateli uczynić zgłoszenie - Dan na Sessyi Kommissyi Porządkowej - Dnia 20. Kwieinia [sic] 1792 Roku. X. Sebaytian [sic] Sierakowski [...] Prezyduiący. [...] Ludwik Przanowski [...] Kommissarz. Zgodno z Oryginałem Antnni[sic] Syktowski [...].

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224372 III.