Nazwisko i imię:
Komisja Porządkowa.
Tytuł:
Kommissya Porządkowa Cywilno-Woyskowa Woiewodztwa Krakowskiego, Powiatow Krakowskiego i Proszowskiego. Oznaczenie Deputacyi do napisania Codicis Civilis et Criminalis dla Prowincyi Koronnych.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1791).
Opis/komentarz:
folio, k. 1 Wyznaczenie „Deputacyi” do napisania kodeksu cywilnego i kryminalnego. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] W dopełnieniu żądania JW. Małachowskiego Referendarza Wo. Kor. Marszałka Seymowcgo i Konfederacyi Kor. na dniu 9 Miesiąca Lipca sobie listownie przesłanego, ma za miły obowiązek [...] [Expl.:] Który wybór Deputacyi, i układ: przez Prezyduiącego na Sessyi Prowincyow Koronnych JW. Podkanclerzego Koronnego podpisany mieć chcemy. Dan tako wyżey. (dnia 16 Miesiąca Lipca 1791 Roku w Krakowie) X. Hugo Kołłątay Podkanclerzy Koronny, mp. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224400 III.
Całość:
Komisja Porządkowa.
Kommissya Porządkowa Cywilno-Woyskowa Woiewodztwa Krakowskiego, Powiatow Krakowskiego i Proszowskiego. Oznaczenie Deputacyi do napisania Codicis Civilis et Criminalis dla Prowincyi Koronnych.
B. m., b. r. (1791).
folio, k. 1

Wyznaczenie „Deputacyi” do napisania kodeksu cywilnego i kryminalnego.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] W dopełnieniu żądania JW. Małachowskiego Referendarza Wo. Kor. Marszałka Seymowcgo i Konfederacyi Kor. na dniu 9 Miesiąca Lipca sobie listownie przesłanego, ma za miły obowiązek [...] [Expl.:] Który wybór Deputacyi, i układ: przez Prezyduiącego na Sessyi Prowincyow Koronnych JW. Podkanclerzego Koronnego podpisany mieć chcemy. Dan tako wyżey. (dnia 16 Miesiąca Lipca 1791 Roku w Krakowie) X. Hugo Kołłątay Podkanclerzy Koronny, mp.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224400 III.