Nazwisko i imię:
Komisja Porządkowa.
Tytuł:
Kommissya Porządkowa Cywilno-Woyskowa Woiewodztwa Krakowskiego, Powiatow Krakowskiego i Proszowskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1790).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Obwieszczenie Pierwsze [O poborze rekruta i służbie wojskowej]; Obwieszczenie Drugie [O ustanowieniu wypłaty żołnierzom po wysłudze lat]. Afisz 2-stronicowy jednostronnie zadrukowany. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Uskuteczniwszy Zlecenie Prześwietney Kommissyi Woyskowey, w Wybieraniu Rekrutów, z Powiatów tuteyszych [...] [Expl.:] [...] Chce żeby Ci którzy się przed nim za Granicę lub inne mieyśca uchronili do Domów swoich bezpiecznie powracali. Obwieszczenie drugie. [Inc.:] Gdy Stany Rzeczypospolitej Seymuiące, Ustanowiły iżby Żołnierz po Latach Kapitulacyi wysłużonych, Nadgrodę swoię otrzymał [...] [Expl.:] Ninieyszy Uniwersał [...] Zaleca Kommissya i prosi Imć XX. Plebanów, i Rządców Kościołów żeby [...] obydwa w Mieyścu wygodnym do czytania w Kościele lub kruchcie przybili. Dan w Krakowie na Sessyi Kommissyiney Dnia 10go Miesiąca Sierpnia 1790. Roku - Alex. Łetowski [...] Prezyduiący [...] Ludwik Przanowski [...] i Kommissarz [...] Zgodno z Oryginałem. Andr. Nidecki [...]. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224398 III.
Całość:
Komisja Porządkowa.
Kommissya Porządkowa Cywilno-Woyskowa Woiewodztwa Krakowskiego, Powiatow Krakowskiego i Proszowskiego.
B. m., b. r. (1790).
folio, k. 1.

Obwieszczenie Pierwsze [O poborze rekruta i służbie wojskowej]; Obwieszczenie Drugie [O ustanowieniu wypłaty żołnierzom po wysłudze lat].
Afisz 2-stronicowy jednostronnie zadrukowany. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Uskuteczniwszy Zlecenie Prześwietney Kommissyi Woyskowey, w Wybieraniu Rekrutów, z Powiatów tuteyszych [...] [Expl.:] [...] Chce żeby Ci którzy się przed nim za Granicę lub inne mieyśca uchronili do Domów swoich bezpiecznie powracali.
Obwieszczenie drugie. [Inc.:] Gdy Stany Rzeczypospolitej Seymuiące, Ustanowiły iżby Żołnierz po Latach Kapitulacyi wysłużonych, Nadgrodę swoię otrzymał [...] [Expl.:] Ninieyszy Uniwersał [...] Zaleca Kommissya i prosi Imć XX. Plebanów, i Rządców Kościołów żeby [...] obydwa w Mieyścu wygodnym do czytania w Kościele lub kruchcie przybili. Dan w Krakowie na Sessyi Kommissyiney Dnia 10go Miesiąca Sierpnia 1790. Roku - Alex. Łetowski [...] Prezyduiący [...] Ludwik Przanowski [...] i Kommissarz [...] Zgodno z Oryginałem. Andr. Nidecki [...].

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224398 III.