Nazwisko i imię:
Komisja Likwidacyjna.
Tytuł:
Kommissya Likwidacyina Woiewodztwa Krakowskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1793).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Odezwa o składanie kwitów wojskowych w Komisji Likwidacyjnej. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Zadęta Duchem Obywatelstwa, i tą gorliwością, którą Prześwietna Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego [...] [Expl.:] [...] w Kościołach z Ambon, nie czekaiąc Święta do Zwierzchności Dworskiey względnie swych Parafii przyłączoney rozesłali Exemplarze. Dan w Krakowie [...] Dnia 18go Miesiąca Czerwca Roku 1793 go. Jakliński [...] Prezyduiący. [...] Antoni Zieliński [...] Kommissarz. Zgodno z Oryginałem [...] Piotr Niwicki [...]. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224533 III.
Całość:
Komisja Likwidacyjna.
Kommissya Likwidacyina Woiewodztwa Krakowskiego.
B. m., b. r. (1793).
folio, k. 1.

Odezwa o składanie kwitów wojskowych w Komisji Likwidacyjnej.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Zadęta Duchem Obywatelstwa, i tą gorliwością, którą Prześwietna Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego [...] [Expl.:] [...] w Kościołach z Ambon, nie czekaiąc Święta do Zwierzchności Dworskiey względnie swych Parafii przyłączoney rozesłali Exemplarze. Dan w Krakowie [...] Dnia 18go Miesiąca Czerwca Roku 1793 go. Jakliński [...] Prezyduiący. [...] Antoni Zieliński [...] Kommissarz. Zgodno z Oryginałem [...] Piotr Niwicki [...].

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224533 III.