Nazwisko i imię:
Komisja Dobrego Porządku.
Tytuł:
Kommissya Dobrego Porządku Woiewodztw Poznańskiego, Kaliskiego y Gnieznińskiego, Uchwałą Seymiku Sredzkiego utworzona.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1779).
Opis/komentarz:
folio, k. 4. Ustawa o owczarzach, czeladzi wiejskiej i dworskiej. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Wszem wobec y każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, a mianowicie [...] wiadomo czyni się. Iż kiedy na mocy Prawa tym Prześwietnym Województwom podobało się: [...] [Expl.:] Który to Uniwersał aby tym prędzey do wiadomości każdego doszedł, [...] y ten Rękami własnymi podpisujemy, oraz dalszych czynów naszych dopełnienie do powtórnego Ziazdu Kommissyj odkładamy. Działo się w Mieście J. K. Mci Poznaniu na Sessyi Kommissyiney Dnia 22go Miesiąca Listopada 1779. Roku. Kazimierz Raczyński [...] Prezyduiący, mp. [...] Maciey Dobrogoyski Kommissarz, mpp. [na końcu ozdobnik]. Na egz. 224378 III u góry pierwszej strony notatka rękopiśmienna atramentem: „Pro Ecclesia Parochiali Lubinensi 1782”. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224378 III, 224379 III.
Całość:
Komisja Dobrego Porządku.
Kommissya Dobrego Porządku Woiewodztw Poznańskiego, Kaliskiego y Gnieznińskiego, Uchwałą Seymiku Sredzkiego utworzona.
B. m., b. r. (1779).
folio, k. 4.

Ustawa o owczarzach, czeladzi wiejskiej i dworskiej.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Wszem wobec y każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, a mianowicie [...] wiadomo czyni się. Iż kiedy na mocy Prawa tym Prześwietnym Województwom podobało się: [...] [Expl.:] Który to Uniwersał aby tym prędzey do wiadomości każdego doszedł, [...] y ten Rękami własnymi podpisujemy, oraz dalszych czynów naszych dopełnienie do powtórnego Ziazdu Kommissyj odkładamy. Działo się w Mieście J. K. Mci Poznaniu na Sessyi Kommissyiney Dnia 22go Miesiąca Listopada 1779. Roku. Kazimierz Raczyński [...] Prezyduiący, mp. [...] Maciey Dobrogoyski Kommissarz, mpp. [na końcu ozdobnik].
Na egz. 224378 III u góry pierwszej strony notatka rękopiśmienna atramentem: „Pro Ecclesia Parochiali Lubinensi 1782”.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224378 III, 224379 III.