Nazwisko i imię:
Komisja Dobrego Porządku.
Tytuł:
Kommissya Dobrego Porządku do Miast Krolewskich w Woiewodztwie Poznańskim, leżących na mocy Reskryptu J.K.Mci wyznaczona.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1779).
Opis/komentarz:
folio (podł.), k. 1. Wezwanie wierzycieli m. Poznania do stawienia się 03.01.1780 r. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Ponieważ Kommissya Dobrego Porządku na mocy Konstytucyi zapadłey y Reskryptu J. K. Mci do Miast Królewskich wydanego, czynność swoię w Mieście J. K. Mci Poznaniu rozpocząwszy o Długach na tym Mieście [...] [Expl.:] [...] zaświadczenie iako o ninieyszym zawiadomieniu upewnieni są, okazać powinno będzie. Działo się w Poznaniu na Sessyi Dobrego Porządku Dnia Siódmego Miesiąca Grudnia, Roku Pańskiego 1779tego: Kazimierz Raczyński [...] Prezyduiący. mpp. [...] Jakub Biliński [...] mpp. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224414 III.
Całość:
Komisja Dobrego Porządku.
Kommissya Dobrego Porządku do Miast Krolewskich w Woiewodztwie Poznańskim, leżących na mocy Reskryptu J.K.Mci wyznaczona.
B. m., b. r. (1779).
folio (podł.), k. 1.

Wezwanie wierzycieli m. Poznania do stawienia się 03.01.1780 r.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Ponieważ Kommissya Dobrego Porządku na mocy Konstytucyi zapadłey y Reskryptu J. K. Mci do Miast Królewskich wydanego, czynność swoię w Mieście J. K. Mci Poznaniu rozpocząwszy o Długach na tym Mieście [...] [Expl.:] [...] zaświadczenie iako o ninieyszym zawiadomieniu upewnieni są, okazać powinno będzie. Działo się w Poznaniu na Sessyi Dobrego Porządku Dnia Siódmego Miesiąca Grudnia, Roku Pańskiego 1779tego: Kazimierz Raczyński [...] Prezyduiący. mpp. [...] Jakub Biliński [...] mpp.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224414 III.