Nazwisko i imię:
Kołłątaj Hugo, Mirosławski Maciej.
Tytuł:
[Obwieszczenie rektorskie o egzaminach, z datą: Kraków, 19 VII 1783].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Kraków, 1783).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. W nagłówku: Hugo Sztumberg Kołłątay S.T. i O.P. Doktor, Kanonik Katedralny Krakowski, w Akademii Pierwszy Emeryt, od Przeswietney Kommissyi nad Edukacyą przełozoney do Szkoły Głowney Koronney delegowany Wizytator, teyze Szkoły, wszystkich innych i całego Stanu Akademickiego Generalny Rektor. Afisz 2-stronicowy jednostronnie zadrukowany. [Inc.:] Gdy z iedney strony Sprawiedliwość wyciąga, aby pracuiący odebrali trudów swoich Nadgrodę [...]. [Expl.:] To Obwieszczenie Nasze ażeby do wiadomości Wszystkich chcących się udać do Stanu Akademickiego dóyść mogło, zalecamy ażeby in Seminario Academico i po Bursach czytane było, a oraz na Drzwiach Kollegiów Szkoły Głównéy, Seminarium Akademickiego i wszystkich Burs przybite zastało. Działo się w Krakowie Dnia 19. Lipca 1783. Hugo Kołłątay. Maciey Mirosławski Szkoły Główney Koronney [...] Regent mpp. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224375 III.
Całość:
Kołłątaj Hugo, Mirosławski Maciej.
[Obwieszczenie rektorskie o egzaminach, z datą: Kraków, 19 VII 1783].
B. m., b. r. (Kraków, 1783).
folio, k. 1.

W nagłówku: Hugo Sztumberg Kołłątay S.T. i O.P. Doktor, Kanonik Katedralny Krakowski, w Akademii Pierwszy Emeryt, od Przeswietney Kommissyi nad Edukacyą przełozoney do Szkoły Głowney Koronney delegowany Wizytator, teyze Szkoły, wszystkich innych i całego Stanu Akademickiego Generalny Rektor.
Afisz 2-stronicowy jednostronnie zadrukowany. [Inc.:] Gdy z iedney strony Sprawiedliwość wyciąga, aby pracuiący odebrali trudów swoich Nadgrodę [...]. [Expl.:] To Obwieszczenie Nasze ażeby do wiadomości Wszystkich chcących się udać do Stanu Akademickiego dóyść mogło, zalecamy ażeby in Seminario Academico i po Bursach czytane było, a oraz na Drzwiach Kollegiów Szkoły Głównéy, Seminarium Akademickiego i wszystkich Burs przybite zastało. Działo się w Krakowie Dnia 19. Lipca 1783. Hugo Kołłątay. Maciey Mirosławski Szkoły Główney Koronney [...] Regent mpp.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224375 III.