Nazwisko i imię:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Tytuł:
Rozkaz Nayiasnieyszego Krola JMci pruskiego do Woiewodztwa Krakowskiego i Xięstwa Siewierskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1794).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Wziąłem sobie to za cel główny ażeby w Woiewodztwie Krakowskim [...] [Expl.:] [...] doniesienia ich nie właściwą liczbę Wsiow, chłopów, i bydła zaprzężaynego obeymuią. Dan w Krakowie Dnia 20. Września 1794. v. Hoym [...]. Afisz 2-stronicowy jednostronnie zadrukowany. Nakazuje posiadaczom dóbr, by w ciągu 8 dni podali nazwy wsi, ilość chłopów, koni i wołów celem równomiernego rozkładania świadczeń wojennych. Tytuł tylko w języku polskim, tekst po prawej stronie w języku polskim, po lewej w niemieckim, drukowanym szwabachą, jedynie nazwy miejscowe antykwą (Cracau, Siewier). Na odwrocie współczesna notatka rękopiśmienna atramentem: „Proszowice”. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224553 III.
Całość:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Rozkaz Nayiasnieyszego Krola JMci pruskiego do Woiewodztwa Krakowskiego i Xięstwa Siewierskiego.
B. m., b. r. (1794).
folio, k. 1.

Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Wziąłem sobie to za cel główny ażeby w Woiewodztwie Krakowskim [...] [Expl.:] [...] doniesienia ich nie właściwą liczbę Wsiow, chłopów, i bydła zaprzężaynego obeymuią. Dan w Krakowie Dnia 20. Września 1794. v. Hoym [...]. Afisz 2-stronicowy jednostronnie zadrukowany.
Nakazuje posiadaczom dóbr, by w ciągu 8 dni podali nazwy wsi, ilość chłopów, koni i wołów celem równomiernego rozkładania świadczeń wojennych. Tytuł tylko w języku polskim, tekst po prawej stronie w języku polskim, po lewej w niemieckim, drukowanym szwabachą, jedynie nazwy miejscowe antykwą (Cracau, Siewier). Na odwrocie współczesna notatka rękopiśmienna atramentem: „Proszowice”.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224553 III.