Nazwisko i imię:
Pancratius Johannes.
Tytuł:
Oda gratulatoria ad amplissimum consultissimumque virum, dn. Israelem Hoppium, consulem Elbingensem, pro felici non tantum auspicio, sed potius perpetua consulatus sui administratione. Scripta a Johanne Pancratio Stargardensi Borusso. Genevae, ex Typogr, Gabrielis Carterij 1601, Kalendis Maij.
Miejsce i rok wydania:
Genève, druk. Gabriel Cartier, 1601.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Poza odą do Hoppiusa są inne wiersze: Ad [...] Georgium Widerum, Senatorem Elbingensem, de novo Collegio, Ad [...] Johannem Mylium, Collegij Elbingensis Rectorem, Ad Michaelem Fuchsiun, Juvenem egregium. Tyt. w ramce z ozdobn., winietka pod tyt. i na końcu. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.458.
Całość:
Pancratius Johannes.
Oda gratulatoria ad amplissimum consultissimumque virum, dn. Israelem Hoppium, consulem Elbingensem, pro felici non tantum auspicio, sed potius perpetua consulatus sui administratione. Scripta a Johanne Pancratio Stargardensi Borusso. Genevae, ex Typogr, Gabrielis Carterij 1601, Kalendis Maij.
Genève, druk. Gabriel Cartier, 1601.
w 4ce, k. 4.

Poza odą do Hoppiusa są inne wiersze: Ad [...] Georgium Widerum, Senatorem Elbingensem, de novo Collegio, Ad [...] Johannem Mylium, Collegij Elbingensis Rectorem, Ad Michaelem Fuchsiun, Juvenem egregium.
Tyt. w ramce z ozdobn., winietka pod tyt. i na końcu.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.458.