Nazwisko i imię:
P. M., J. B.
Tytuł:
Geistliche Tugend-Bilde auff das hochseelige Absterben und angestelte Trauer- und Begräbniss-Mehl der [...] Sophia Tugendreich gebohrne von Tettauen des [...] Salomons von Kanitz [...] Ehegemahlin [...] Ausgerichtet und praesentiret von P. M. J. B. Dantzig, Gedr. bey Dav. Frid. Rheten 1669.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1669.
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.705.
Całość:
P. M., J. B.
Geistliche Tugend-Bilde auff das hochseelige Absterben und angestelte Trauer- und Begräbniss-Mehl der [...] Sophia Tugendreich gebohrne von Tettauen des [...] Salomons von Kanitz [...] Ehegemahlin [...] Ausgerichtet und praesentiret von P. M. J. B. Dantzig, Gedr. bey Dav. Frid. Rheten 1669.
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1669.
folio, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.705.