Nazwisko i imię:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Tytuł:
Patent z strony powstałego rozruchu w Południowych Prussach. De Dato Breslau den 24. September 1794. Breslau, bey Wilhelm Gottlieb Korn.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, druk. Wilhelm Gottlieb Korn, (1794).
Opis/komentarz:
folio, k. 4. [Inc.:] My Fryderych Wilchelm [sic] [...] Postrzegamy z sprawiedliwym żalem, iż zamiar Naywyższey Woli Naszey […] [Expl.:] [...] aby ta naywyższa Deklaracya nasza przez Nasze Collegia Pruss-Południowych nieodwłocznie była publikowana w Prowincyi tak z Ambon iak y przez Gazety. Dan w Wrocławiu d. 24. Września 1794. Fryderych Wilhelm. Hrabia de Hoym. Tekst zaczyna się na odwrocie karty tytułowej. Pod tytułem polskim oddzielony odeń pojedynczą linią, trochę węższą od tytułu, tytuł w języku niemieckim: Patent wegen der in Südpreussen entstandenen Unruhen. Pomiędzy tytułem niemieckim a wierszem: „De Dato ...” ozdobnik. Wiersz „De Dato...” między 2 linijkami. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst polski, po prawej niemiecki. U dołu karty tytułowej współczesna notatka rękopiśmienna atramentem: „Hochwürdigem Bernhardiner-Closter in Gratz”. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224547 III.
Całość:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Patent z strony powstałego rozruchu w Południowych Prussach. De Dato Breslau den 24. September 1794. Breslau, bey Wilhelm Gottlieb Korn.
Wrocław, druk. Wilhelm Gottlieb Korn, (1794).
folio, k. 4.

[Inc.:] My Fryderych Wilchelm [sic] [...] Postrzegamy z sprawiedliwym żalem, iż zamiar Naywyższey Woli Naszey […] [Expl.:] [...] aby ta naywyższa Deklaracya nasza przez Nasze Collegia Pruss-Południowych nieodwłocznie była publikowana w Prowincyi tak z Ambon iak y przez Gazety. Dan w Wrocławiu d. 24. Września 1794. Fryderych Wilhelm. Hrabia de Hoym.
Tekst zaczyna się na odwrocie karty tytułowej. Pod tytułem polskim oddzielony odeń pojedynczą linią, trochę węższą od tytułu, tytuł w języku niemieckim: Patent wegen der in Südpreussen entstandenen Unruhen. Pomiędzy tytułem niemieckim a wierszem: „De Dato ...” ozdobnik. Wiersz „De Dato...” między 2 linijkami.
Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst polski, po prawej niemiecki. U dołu karty tytułowej współczesna notatka rękopiśmienna atramentem: „Hochwürdigem Bernhardiner-Closter in Gratz”.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224547 III.