Nazwisko i imię:
Obitum.
Tytuł:
Obitum praematurum et inopinatum praestantissimi viri juvenis Dn. Salomonis Lütken Grudentini Borussi. Qui Regiomonti Borussorum 2. Novemb. 1642 circa noctis meridiem placide mortalitatem explevit. Moesto animo lugebant amici. [Królewiec] Typ. Reusneriana 1642.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, 1642.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Wiersze ku czci zmarłego pisane po niem., łac. i po polsku: Joh. Rüffer, Jan Dorschius, Michael Liedke, i Gregorius Schubertus Grudent, Bor. pisze po łac. i po polsku pt. Ostatna mowa Nieboszczyka. Na twe święte rozskazanie Opuszczam świat miły Panie; Wiersz składający się z 8 zwrotek po cztery wiersze w każdej. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4480.
Całość:
Obitum.
Obitum praematurum et inopinatum praestantissimi viri juvenis Dn. Salomonis Lütken Grudentini Borussi. Qui Regiomonti Borussorum 2. Novemb. 1642 circa noctis meridiem placide mortalitatem explevit. Moesto animo lugebant amici. [Królewiec] Typ. Reusneriana 1642.
B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, 1642.
w 4ce, k. 4.

Wiersze ku czci zmarłego pisane po niem., łac. i po polsku: Joh. Rüffer, Jan Dorschius, Michael Liedke, i Gregorius Schubertus Grudent, Bor. pisze po łac. i po polsku pt. Ostatna mowa Nieboszczyka. Na twe święte rozskazanie Opuszczam świat miły Panie; Wiersz składający się z 8 zwrotek po cztery wiersze w każdej.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4480.