Nazwisko i imię:
Fryderyk II, król pruski.
Tytuł:
Krolewska-Pruska Gieneralna [sic] szkolna ustawa dla rzymskich-katolikow w miastach i na wsiach samowładnego Księstwa Śląska i Hrabstwa Glacu. De dato z Pocdamu, 3. listop. 1765. Drukowana w Wracławiu [sic].
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, (1765).
Opis/komentarz:
folio, k. 10. Na karcie tytułowej słowa: „De Dato ... 1765.” między dwiema liniami ozdobnymi. Tekst zaczyna się na s. 3, na końcu: „Fryderyk, de Szlabrendorf.” Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 54537 III.
Całość:
Fryderyk II, król pruski.
Krolewska-Pruska Gieneralna [sic] szkolna ustawa dla rzymskich-katolikow w miastach i na wsiach samowładnego Księstwa Śląska i Hrabstwa Glacu. De dato z Pocdamu, 3. listop. 1765. Drukowana w Wracławiu [sic].
Wrocław, (1765).
folio, k. 10.

Na karcie tytułowej słowa: „De Dato ... 1765.” między dwiema liniami ozdobnymi.
Tekst zaczyna się na s. 3, na końcu: „Fryderyk, de Szlabrendorf.”

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 54537 III.