Nazwisko i imię:
(Nuptiis).
Tytuł:
Nuptiis auspicatissimis, reverendi plurimum [...] viri D. Samuelis Corellii [...] sponsi et [...] Reginae [...] Joannis Szierakowski, filiae unice dilectae, sponsae: Conjunctis votis gratulantur Amici Thorunenses. Thorunii, Typ. excudit Joh. Coepselius 1678.
Miejsce i rok wydania:
Toruń, druk. Jan Coepsel, 1678.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Pisali: Petrus Schönwaldt, J.N., Simon Weiss, Jacobus Feldtner Eccl. Thor. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1987.
Całość:
(Nuptiis).
Nuptiis auspicatissimis, reverendi plurimum [...] viri D. Samuelis Corellii [...] sponsi et [...] Reginae [...] Joannis Szierakowski, filiae unice dilectae, sponsae: Conjunctis votis gratulantur Amici Thorunenses. Thorunii, Typ. excudit Joh. Coepselius 1678.
Toruń, druk. Jan Coepsel, 1678.
w 4ce, k. 2.

Pisali: Petrus Schönwaldt, J.N., Simon Weiss, Jacobus Feldtner Eccl. Thor.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1987.