Nazwisko i imię:
Gegenbericht.
Tytuł:
Nothwendiger und gründlicher Gegenbericht auff Johannis Caesaris Grünen-Donnerstags Predigt vom himlischen Testaments-Schatz etc: gestellet an die sämptliche Evangelische der ungeenderten Auspurg. Confession zugethanen Gemeine in der Königlichen Stadt Dantzig. Von Einem Ehrwür. Ministerio desselben Ort. Dantzig, bey Andr. Hünefelden 1646 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1646.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 390. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5354.
Całość:
Gegenbericht.
Nothwendiger und gründlicher Gegenbericht auff Johannis Caesaris Grünen-Donnerstags Predigt vom himlischen Testaments-Schatz etc: gestellet an die sämptliche Evangelische der ungeenderten Auspurg. Confession zugethanen Gemeine in der Königlichen Stadt Dantzig. Von Einem Ehrwür. Ministerio desselben Ort. Dantzig, bey Andr. Hünefelden 1646 [rz.].
Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1646.
w 4ce, k. 1, s. 390.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5354.