Nazwisko i imię:
Friebe Wilhelm Christian.
Tytuł:
Handbuch der Geschichte Lief- Ehst- und Kurlands zum Gebrauch für Jedermann von Wilhelm Christian Friebe, mitglied der freyen ökonomischen Gesellschaft in St. Petersburg. Drittes Bändchen. Riga 1793. bey Christian Friedrich Hartknoch.
Miejsce i rok wydania:
Ryga, druk. Christian Friedrich Hartknoch, 1793-1794.
Opis/komentarz:
w 8ce, Bd. 3 (1793), s. 338, k. 1; Bd. 4 (1793), s. 309, l nlb.; Bd. 5 (1794), s. 291. Oznaczenie tomów między dwiema linijkami: górną pojedynczą i dolną podwójną ozdobną. Estreicher w t. 16 s. 325 wymienia z tego wydania tylko t. 1 (1791) i t. 2 (1792) z Biblioteki Czartoryskich. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 220697 I.
Całość:
Friebe Wilhelm Christian.
Handbuch der Geschichte Lief- Ehst- und Kurlands zum Gebrauch für Jedermann von Wilhelm Christian Friebe, mitglied der freyen ökonomischen Gesellschaft in St. Petersburg. Drittes Bändchen. Riga 1793. bey Christian Friedrich Hartknoch.
Ryga, druk. Christian Friedrich Hartknoch, 1793-1794.
w 8ce, Bd. 3 (1793), s. 338, k. 1; Bd. 4 (1793), s. 309, l nlb.; Bd. 5 (1794), s. 291.

Oznaczenie tomów między dwiema linijkami: górną pojedynczą i dolną podwójną ozdobną.
Estreicher w t. 16 s. 325 wymienia z tego wydania tylko t. 1 (1791) i t. 2 (1792) z Biblioteki Czartoryskich.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 220697 I.