Nazwisko i imię:
Nicolai Heinrich (Nicolai Henricus).
Tytuł:
Miscellaneorum Decadis I. Disputationis loco ad sententiarum collationem in Gymnasio Gedanensi proposita. Praeside [...]. Gedani, Typ. Georg. Rhetius (1635-1636).
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, (1635-1636).
Opis/komentarz:
w 4ce, (Exerc. 1), k. 24, (Exerc. 2), k. 14, (Exerc. 3), k. 16, (Exerc. 4), k. 18, (Exerc. 5), k. 16, (Exerc. 6) k. 18, (Exerc. 7), k. 14, (Exerc. 8), k. 14, (Exerc. 9), k. 14, (Exerc. 10), k. 18. [Zawiera:] Exercitatio 1. De temporis natura et constitutione physica et metaphysica. Respondente Johanne Georgii Dantiscano Borusso [...] ad diem 2 Aprilis S.N. [...] 1636. Exerc. 2. De Frigoris natura et constitutione philosophica et historica [...] resp. [...] Dethardo Grunwalt Dantiscano Borusso, ad diem Aprilis. 1635. Exerc. 3. De caloris natura et constitutione philosophica et historica [...] Resp. [...] Davide Zernitio Dantiscano Borusso ad diem 4 Julij S.N. 1635. Exerc. 4. De potentia in rebus skephis prior. Defihitivam potentiae considerationem exhibens [...] Resp. Johanne Rathnianno Dantiscano Borusso ad diem 22 Augusti, S.N 1635. Exerc. 5. De potentia in rebus skephis [gr.] posterior. Divisivam et affectivam. potentiae considerationem exhibens [...] Resp. Henrico Biermanno Dantiscano Borusso ad d. 31 Octob. S.N. 1635. Exerc. 6. De Dei immutabilitate pneumatica et scholastica [...] Resp. [...] Carolo-Ramsaeo Elbingensi Borusso ad diem 28 Novembr. S.N. 1635. Exerc. 7. De asyllogistia seu inconsequentia argumentative exetasis prior. Formalem inconsequentiam exhibens exemplis maximam partem theologicis illustrata [...] Resp. [...] Nathanaele Rosteuschero Dantiscano [...] ad diem 9 Januarij S.N. [...] 1636. Exerc. 8. De asyllogistia seu ine nsequentia argumentativa. Exetasis posterior Materialem inconsequentiam exhibens [...] Resp. [...] Constantino Kloen, Dantiscano Borusso, Ad diem 30 Januarij S.N. 1636. Exerc. 9. De tertia argumentandi Figura [...] Resp. [...] Johanne Nerlichio Lesnensi. Ad diem 13 Februarij S.N. [...] 1636. Exerc. 10 et ultima. De consequentiae logicae veritate. [...] Resp. [...] Augustino Früauff Lignitio Silesio. Ad diem 5 Martij S.N.. 1636. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.648-657.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Heinrich Nicolai, Miscellaneorum decadis I exercitatio […], Gedani: typographo Georgio Rhetio exscripta, [ca 9 I] 1636. Tyt. poprz.: D.O.M.A. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.4297 adl.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Nicolai Heinrich (Nicolai Henricus).
Miscellaneorum Decadis I. Disputationis loco ad sententiarum collationem in Gymnasio Gedanensi proposita. Praeside [...]. Gedani, Typ. Georg. Rhetius (1635-1636).
Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, (1635-1636).
w 4ce, (Exerc. 1), k. 24, (Exerc. 2), k. 14, (Exerc. 3), k. 16, (Exerc. 4), k. 18, (Exerc. 5), k. 16, (Exerc. 6) k. 18, (Exerc. 7), k. 14, (Exerc. 8), k. 14, (Exerc. 9), k. 14, (Exerc. 10), k. 18.

[Zawiera:]
Exercitatio 1. De temporis natura et constitutione physica et metaphysica. Respondente Johanne Georgii Dantiscano Borusso [...] ad diem 2 Aprilis S.N. [...] 1636.
Exerc. 2. De Frigoris natura et constitutione philosophica et historica [...] resp. [...] Dethardo Grunwalt Dantiscano Borusso, ad diem Aprilis. 1635.
Exerc. 3. De caloris natura et constitutione philosophica et historica [...] Resp. [...] Davide Zernitio Dantiscano Borusso ad diem 4 Julij S.N. 1635.
Exerc. 4. De potentia in rebus skephis prior. Defihitivam potentiae considerationem exhibens [...] Resp. Johanne Rathnianno Dantiscano Borusso ad diem 22 Augusti, S.N 1635.
Exerc. 5. De potentia in rebus skephis [gr.] posterior. Divisivam et affectivam. potentiae considerationem exhibens [...] Resp. Henrico Biermanno Dantiscano Borusso ad d. 31 Octob. S.N. 1635.
Exerc. 6. De Dei immutabilitate pneumatica et scholastica [...] Resp. [...] Carolo-Ramsaeo Elbingensi Borusso ad diem 28 Novembr. S.N. 1635.
Exerc. 7. De asyllogistia seu inconsequentia argumentative exetasis prior. Formalem inconsequentiam exhibens exemplis maximam partem theologicis illustrata [...] Resp. [...] Nathanaele Rosteuschero Dantiscano [...] ad diem 9 Januarij S.N. [...] 1636.
Exerc. 8. De asyllogistia seu ine nsequentia argumentativa. Exetasis posterior Materialem inconsequentiam exhibens [...] Resp. [...] Constantino Kloen, Dantiscano Borusso, Ad diem 30 Januarij S.N. 1636.
Exerc. 9. De tertia argumentandi Figura [...] Resp. [...] Johanne Nerlichio Lesnensi. Ad diem 13 Februarij S.N. [...] 1636.
Exerc. 10 et ultima. De consequentiae logicae veritate. [...] Resp. [...] Augustino Früauff Lignitio Silesio. Ad diem 5 Martij S.N.. 1636.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.648-657.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Heinrich Nicolai, Miscellaneorum decadis I exercitatio […], Gedani: typographo Georgio Rhetio exscripta, [ca 9 I] 1636. Tyt. poprz.: D.O.M.A. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.4297 adl.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21