Nazwisko i imię:
Neunachbar Joannes.
Tytuł:
Erotemata theologica de angelis bonis et malis. Quae [...] sub praesidio [...] ad diem 30 Septemb. anni 1661 [rz.] in inclyti Thorun. Lycei Auditorio Majori publicae ac placidae ventilationi exponet Daniel Orthlinigius Gryphiomonte - Pomer. Aut. et Respondens. Thorunii, excud. Mich. Karnall (1661) [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Toruń, druk. Michał Karnall, 1661.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. Szlak z ozdobn. nad rozpocz. tekstem. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2854.
Całość:
Neunachbar Joannes.
Erotemata theologica de angelis bonis et malis. Quae [...] sub praesidio [...] ad diem 30 Septemb. anni 1661 [rz.] in inclyti Thorun. Lycei Auditorio Majori publicae ac placidae ventilationi exponet Daniel Orthlinigius Gryphiomonte - Pomer. Aut. et Respondens. Thorunii, excud. Mich. Karnall (1661) [rz.].
Toruń, druk. Michał Karnall, 1661.
w 4ce, k. 8.

Szlak z ozdobn. nad rozpocz. tekstem.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2854.