Nazwisko i imię:
Franciszek II, cesarz.
Tytuł:
Od Jego Cesarskiey Węgierskiey i Czeskiey Król. Apostolskiey Mości czyni się Każdemu Wiadomo.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1797).
Opis/komentarz:
folio, k. 4. Uniwersał cesarza Franciszka II z ogłoszeniem amnestii dla zbiegów z armii austriackiej, którzy zgłoszą się od 01.01.1797 do 31.10.1797 r. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Za doszłą wiadomością, iż zbiegli od Najwyższey C. K. Armii żołnierze [...] [Expl.:] [...] szkody się chronić i wszystko, cokolwiek się ninieyszym rozporządza, zachować ma. w Wiedniu dnia Pierwszego Miesiąca Grudnia, Tysiąc Siedmset dziewięćdziesiąt Szóstego Roku [...] Ferdynand Hrabia de Tige [...] Ian Baptista de Lang. Tekst w dwóch szpaltach na kolumnie: po prawej stronie tekst polski, po lewej niemiecki. Tyt. nagł. tekstu w j. niemieckim: Von der Römisch-Kaiserl. auch zu Hungarn, und Bohmen Königl. Apostol. Majestät wegen wird hiemit jedermann kund und zu wissen gemacht. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224535 III.
Całość:
Franciszek II, cesarz.
Od Jego Cesarskiey Węgierskiey i Czeskiey Król. Apostolskiey Mości czyni się Każdemu Wiadomo.
B. m., b. r. (1797).
folio, k. 4.

Uniwersał cesarza Franciszka II z ogłoszeniem amnestii dla zbiegów z armii austriackiej, którzy zgłoszą się od 01.01.1797 do 31.10.1797 r.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Za doszłą wiadomością, iż zbiegli od Najwyższey C. K. Armii żołnierze [...] [Expl.:] [...] szkody się chronić i wszystko, cokolwiek się ninieyszym rozporządza, zachować ma. w Wiedniu dnia Pierwszego Miesiąca Grudnia, Tysiąc Siedmset dziewięćdziesiąt Szóstego Roku [...] Ferdynand Hrabia de Tige [...] Ian Baptista de Lang.
Tekst w dwóch szpaltach na kolumnie: po prawej stronie tekst polski, po lewej niemiecki. Tyt. nagł. tekstu w j. niemieckim: Von der Römisch-Kaiserl. auch zu Hungarn, und Bohmen Königl. Apostol. Majestät wegen wird hiemit jedermann kund und zu wissen gemacht.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224535 III.