Nazwisko i imię:
Neufeld Georgius.
Tytuł:
Dissertatio ethica de temperantia. Duplici quaestionum Fasciculo comprehensa et in celeb[errimo] Gedanens[ium] Athen[aeo] publice ad disputand[um] proposita. Praeside [...]. [Fasc. 1-2]. Dantisci, Impr. Dav. Frid. Rhetius (1666) [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1666.
Opis/komentarz:
w 4ce, (Fasc. 1), k. 14, (Fasc. 2), k. 18. Fasc. prior [...] exponit Andreas Wirth Gedanensis. A.C. MDCLXVI. d. [3] Febr. Fasc. posterior [...] subjicit David Blindovius, Pyric. Pomer. A.C. MDCLXVI d. Jul. Na k. tyt. ogóln. dedyk. prezes braciom Arnoldowi, Joachimowi Fryderykowi I i Karolowi Ehlerom, patrycjuszom gdańskim. Ku czci dysp. Georgius Hirschmannus Cracoviensis pisze dwunastowiersz po polsku: „Mierność Pan Bóg niezmierny niezmiernie miłuje Bo miernie wszystkie rzeczy yz miara sprawuje [...]”. Po niem. pis. Georgius Rosenbergk, po gr. Constant. Schütz, po łac. Thomas Molzan, Belgard Pom. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1028.
Całość:
Neufeld Georgius.
Dissertatio ethica de temperantia. Duplici quaestionum Fasciculo comprehensa et in celeb[errimo] Gedanens[ium] Athen[aeo] publice ad disputand[um] proposita. Praeside [...]. [Fasc. 1-2]. Dantisci, Impr. Dav. Frid. Rhetius (1666) [rz.].
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1666.
w 4ce, (Fasc. 1), k. 14, (Fasc. 2), k. 18.

Fasc. prior [...] exponit Andreas Wirth Gedanensis. A.C. MDCLXVI. d. [3] Febr.
Fasc. posterior [...] subjicit David Blindovius, Pyric. Pomer. A.C. MDCLXVI d. Jul.
Na k. tyt. ogóln. dedyk. prezes braciom Arnoldowi, Joachimowi Fryderykowi I i Karolowi Ehlerom, patrycjuszom gdańskim. Ku czci dysp. Georgius Hirschmannus Cracoviensis pisze dwunastowiersz po polsku: „Mierność Pan Bóg niezmierny niezmiernie miłuje Bo miernie wszystkie rzeczy yz miara sprawuje [...]”. Po niem. pis. Georgius Rosenbergk, po gr. Constant. Schütz, po łac. Thomas Molzan, Belgard Pom.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1028.