Nazwisko i imię:
Franciszek II, cesarz.
Tytuł:
My Franciszek Wtóry, zBożej [sic] Łaski obrany Cesarz Rzymski, po wszystkie czasy Pomnożyciel Rzeszy, Król niemiecki, węgierski, czeski, Galicyi y Lodomeryi etc. Arcyxiąże Austryi, Xiąże Burgundyi y Lotharyngii, Wielki Xiążę toskanski etc. etc.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1797).
Opis/komentarz:
folio, k. 8. Uniwersał w sprawie dóbr kościelnych i klasztornych i ich przejścia na rzecz państwa. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Wszedłszy z Dworami Rossyisko-Cesarskim y Królewsko-pruskim w Umowę [...] [Expl.:] [...] naysprawiedliwsze z sobą postąpienie obiecywać sobie maią. Dan w Stołecznym i Rezydencyonalnym Mieście Naszym Wiedniu dnia 27. Miesiąca Października 1797. Panowania Naszego Szóstego Roku. Franciszek. [...] Procopius Comes à Lazanzki. Tekst w dwóch szpaltach na kolumnie: po prawej stronie tekst polski po lewej niemiecki. Tyt. nagł. tekstu w j. niemieckim: Wir Franz der Zweyte, von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser [...] König in Germanien, zu Hungarn, Böheim, Galizien, und Lodomerien [...]. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224544 III.
Całość:
Franciszek II, cesarz.
My Franciszek Wtóry, zBożej [sic] Łaski obrany Cesarz Rzymski, po wszystkie czasy Pomnożyciel Rzeszy, Król niemiecki, węgierski, czeski, Galicyi y Lodomeryi etc. Arcyxiąże Austryi, Xiąże Burgundyi y Lotharyngii, Wielki Xiążę toskanski etc. etc.
B. m., b. r. (1797).
folio, k. 8.

Uniwersał w sprawie dóbr kościelnych i klasztornych i ich przejścia na rzecz państwa.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Wszedłszy z Dworami Rossyisko-Cesarskim y Królewsko-pruskim w Umowę [...] [Expl.:] [...] naysprawiedliwsze z sobą postąpienie obiecywać sobie maią. Dan w Stołecznym i Rezydencyonalnym Mieście Naszym Wiedniu dnia 27. Miesiąca Października 1797. Panowania Naszego Szóstego Roku. Franciszek. [...] Procopius Comes à Lazanzki.
Tekst w dwóch szpaltach na kolumnie: po prawej stronie tekst polski po lewej niemiecki. Tyt. nagł. tekstu w j. niemieckim: Wir Franz der Zweyte, von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser [...] König in Germanien, zu Hungarn, Böheim, Galizien, und Lodomerien [...].

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224544 III.