Nazwisko i imię:
Mylius Michael.
Tytuł:
Lectori debita honoris mentione, Studiique signilicatione praemissa S[alutem] d[icit] Rector. [Elbląg] Typis Corellianis 25.Nov. 1647.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Elbląg), druk. Achacy Korel st., 1647.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Program uroczystości szkolnych. Wśród biorących udział: Samuel Żeleński, Sam. Konst. Podkostelski, Jonnes Lyskowic Cracov. i inni. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2371.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der BSB München. Signatur: Rar. 4231 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/12:652040W_001,800,600
Całość:
Mylius Michael.
Lectori debita honoris mentione, Studiique signilicatione praemissa S[alutem] d[icit] Rector. [Elbląg] Typis Corellianis 25.Nov. 1647.
B. m. (Elbląg), druk. Achacy Korel st., 1647.
w 4ce, k. 2.

Program uroczystości szkolnych. Wśród biorących udział: Samuel Żeleński, Sam. Konst. Podkostelski, Jonnes Lyskowic Cracov. i inni.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2371.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der BSB München. Signatur: Rar. 4231 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/12:652040W_001,800,600