Nazwisko i imię:
Muret Marc Antoine.
Tytuł:
Orationes, epistolae, hymniq[ue] sacri. Editio nova, prioribus longe emendatior et locupletior [Vol. 1-3]. Lipsiae, Sumptibus Viduae Gothofredi Grossii. Typis Christiani Michaelis 1660 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Leipzig, druk. Christian Michael, 1660.
Opis/komentarz:
w 8ce, (Vol. 1) k. 8, s. 205, (Vol. 2) k. 8, s. 520, (Vol. 3), s. 286. [Tyt. nagł.:] M. Antonii Mureti Presbyteri, I.C. Et Civis Romani Oratoris Ac Poetae Clariss. Orationes, Epistolae, Hymniq[ue] Sacri. Vol. 1 k. ryc. miedz. Vol. 2 zawiera mowę o Zygmuncie Auguście do Piusa V (s. 128-141), mowę do Grzegorza XIII o Henryku Walezym (s. 221-226); mówi o Stefanie Batorym, Janie Zamoyskim, o powołaniu na katedrę krakowską Karola Sigoniusa, Fulviusa Ursina (s. 331-335, 358-359). [Vol. 3:] korespondencja autora z Andrzejem Batorym, kardynałem (s. 257-260); wspomina o swoim powołaniu do Krakowa na katedrę uniwersytecką przez Stefana Batorego (s. 262-264). Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.126.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] (Por.) Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: M. Antonii Mureti [...] Orationes, epistolae, hymniq. sacri. [Vol. 1] Editio nova. Lisiae [!] et Vratislaviae: Sumptibus viduae Gothofredi Grosii; Veneunt apud Casparum Muellerum Bibliop. Wratisl. in Domo Coelnischiana, 1660. Orationum M. Antonii Mureti [...] volumen alterum correctum et novis aliquot orationibus, epistolis et poematis […]. Lipsiae: Sumptibus viduae Gotofredi Grossii: typis Christiani Michaelis, 1660. Biblioteka Uniwersytecka BUWr 303093; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21 [KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin [Vol. 1-2]. Signatur: Xg 10951 - http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:622426R_001,800,600
Całość:
Muret Marc Antoine.
Orationes, epistolae, hymniq[ue] sacri. Editio nova, prioribus longe emendatior et locupletior [Vol. 1-3]. Lipsiae, Sumptibus Viduae Gothofredi Grossii. Typis Christiani Michaelis 1660 [rz.].
Leipzig, druk. Christian Michael, 1660.
w 8ce, (Vol. 1) k. 8, s. 205, (Vol. 2) k. 8, s. 520, (Vol. 3), s. 286.

[Tyt. nagł.:] M. Antonii Mureti Presbyteri, I.C. Et Civis Romani Oratoris Ac Poetae Clariss. Orationes, Epistolae, Hymniq[ue] Sacri.
Vol. 1 k. ryc. miedz.
Vol. 2 zawiera mowę o Zygmuncie Auguście do Piusa V (s. 128-141), mowę do Grzegorza XIII o Henryku Walezym (s. 221-226); mówi o Stefanie Batorym, Janie Zamoyskim, o powołaniu na katedrę krakowską Karola Sigoniusa, Fulviusa Ursina (s. 331-335, 358-359).
[Vol. 3:] korespondencja autora z Andrzejem Batorym, kardynałem (s. 257-260); wspomina o swoim powołaniu do Krakowa na katedrę uniwersytecką przez Stefana Batorego (s. 262-264).

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.126.
[Bazy BN:] (Por.) Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: M. Antonii Mureti [...] Orationes, epistolae, hymniq. sacri. [Vol. 1] Editio nova. Lisiae [!] et Vratislaviae: Sumptibus viduae Gothofredi Grosii; Veneunt apud Casparum Muellerum Bibliop. Wratisl. in Domo Coelnischiana, 1660. Orationum M. Antonii Mureti [...] volumen alterum correctum et novis aliquot orationibus, epistolis et poematis […]. Lipsiae: Sumptibus viduae Gotofredi Grossii: typis Christiani Michaelis, 1660. Biblioteka Uniwersytecka BUWr 303093; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin [Vol. 1-2]. Signatur: Xg 10951
- http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:622426R_001,800,600