Nazwisko i imię:
Franciszek II, cesarz.
Tytuł:
My Franciszek Drugi z Bożey Łaski obrany Cesarz Rzymski we wszystkich czasach Pomnożyciel Rzeszy, Krol niemiecki, węgierski, y czeski, Gallicyi i Lodomeryi etc. Arcyxiążę austriacki, Xiążę Burgundyi y Lotharyngii, Wielki Xiąże Toskanski etc. etc.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1797).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Patent w sprawie sołectw w dobrach duchownych w Galicji Zachodniej. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Zważaiąc, iż za Rządu Polskiego Biskupom i Opatom [...] [Expl.:] [...] utwierdzić w użyciu dożywotnim takowych Praetur. Dan w Stołecznym i Rezydencyonalnym Mieście Naszym Wiedniu dnia 8go Lutego 1797 Panowania Naszego szostego Roku. Franciszek. Procopius Comes à Lazanzki [...] Leopoldus Baro a Haan. Tekst w dwóch szpaltach na kolumnie: po prawej stronie tekst polski, po lewej niemiecki. Tytuł nagłówkowy tekstu w języku niemieckim: Wir Franz der Zweyte von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser [...] König in Germanien, zu Hungarn, Böheim, Galizien und Lodomerien [...]. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224537 III.
Całość:
Franciszek II, cesarz.
My Franciszek Drugi z Bożey Łaski obrany Cesarz Rzymski we wszystkich czasach Pomnożyciel Rzeszy, Krol niemiecki, węgierski, y czeski, Gallicyi i Lodomeryi etc. Arcyxiążę austriacki, Xiążę Burgundyi y Lotharyngii, Wielki Xiąże Toskanski etc. etc.
B. m., b. r. (1797).
folio, k. 2.

Patent w sprawie sołectw w dobrach duchownych w Galicji Zachodniej.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Zważaiąc, iż za Rządu Polskiego Biskupom i Opatom [...] [Expl.:] [...] utwierdzić w użyciu dożywotnim takowych Praetur. Dan w Stołecznym i Rezydencyonalnym Mieście Naszym Wiedniu dnia 8go Lutego 1797 Panowania Naszego szostego Roku. Franciszek. Procopius Comes à Lazanzki [...] Leopoldus Baro a Haan.
Tekst w dwóch szpaltach na kolumnie: po prawej stronie tekst polski, po lewej niemiecki. Tytuł nagłówkowy tekstu w języku niemieckim: Wir Franz der Zweyte von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser [...] König in Germanien, zu Hungarn, Böheim, Galizien und Lodomerien [...].

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224537 III.